Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

Knitted Christmas ornamentsGlædelig jul til alle!Merry Christmas everyone!
     As Christmas is drawing near and it was the first Advent of Christmas a few days ago, I'm pulling out all the decorations and found our woven Christmas hearts that we all - even the kids- have become quite proficient in making. Once again I'm reminded of all the wonderful traditions and decorations we Danes have, that make this season so very special and certainly so when living abroad.
Some years ago Jytte sent me a book about the Danish woven Christmas hearts in paper. It was very welcome as we struggled to get into the Christmas spirit here in South Florida among palm trees and tropical weather. The kids and I have used it every year and made some beautiful ornaments that you can see below.


     Nu da julen nærmer sig, og det var første søndag i advent i forgårs, har jeg haft kasserne med juledekorationerne fremme igen og fundet julehjerterne, som vi alle- selv børnene - er blevet så gode til at flette. Endnu engang bliver jeg mindet om alle de vidunderlige traditioner og dekorationer, vi danskere har, og som gør disse heligdage helt specielle, når man bor i udlandet.
For nogle år siden sendte Jytte mig bogen "Flettede julehjerter" af Francis Jordt og en pakke glanspapir. Det var en velkommen gave, når man som dansker prøver at komme i julestemning i det subtropiske Florida blandt palmer og tropesol. Børnene og jeg har da også brugt den flittigt og fået flettet nogle fine hjerte, som du kan se her:                             Weaved in a Danish paper with one glossy side / Flettet i glanspapir

                                                Weaved in wall paper / Flettet i tapet

     Although they are not knitted objects they are still interesting from a textile designers perspective; the weaving of the heart is done in such a clever way, that they open up and function as a basket to hold candy or nuts. An excellent example of an old craft item being both beautiful and useful at the same time.


     Selvom julehjerterne ikke er strikkede er de alligevel interessante for en textildesigner, fordi vævningen er så smart udtænkt at hjertet kan åbnes og fyldes med lækkerier indeni. Et rigtigt godt eksempel på hvordan et gammel håndværk både er æstetisk smukt og brugbart på samme tid.

A little history about the braided Christmas heart:
     In the beginning of Francis Jordt's book there is an interesting description about the history and significance of this tradition, here are some highlights:
When the Christmas tree was brought to Denmark in 1808 along with it came the ornaments, although it is not certain whether the weaving of the hearts originates in Germany or Denmark.
Today the tradition lives on only in the three Nordic countries, but particularly in Denmark.
The oldest still existing weaved heart was made by Hans Christian Andersen, who apart from being known as a great author also was a talented paper cutter. The heart is exhibited in his museum in Odense, Denmark.
When Denmark lost the war to Germany in 1864, the most southern part: Sønderjylland was given over to Germany. The Danish minority was forbidden to speak Danish and flag the red and white "Dannebrog" national flag. But the suppression only strenghtened nationalist feelings and at Christmas time the trees were decorated with flags, paper roses, candles and braided paper hearts all in red and white.
During the German occupation from 1940 to 45 the hearts again became a symbol of national independence and this tradition strengthend. Now they are a national treasure on our trees.

Give it a try yourself, here is a good site with simple instructions:

http://haabet.dk/users/julehjerter/making.html


Lidt om det flettede hjertes historie:
    I begyndelsen af Francis Jordts bog beskrives hvordan traditionen med det flettede julehjerte startede, og det er et stykke spænende kulturhistorie:
Da juletræet blev bragt til Danmark fra Tyskland i 1808 fulgte der også julestads med, Tyskland har en rig papirflettetradition; men om det flettede julehjerte har dansk eller tysk oprindelse vides ikke helt.
I dag findes traditionen kun i Norden, og særligt i Danmark.
Det ældst eksisterende flettede hjerte er lavet af H.C. Andersen og kan ses i hans hus i Odense.
     Da Danmark i 1864 tabte krigen til Tyskland og måtte afstå Sønderjylland til prøjserne, måtte mindretallet i Sønderjylland hverken tale dansk eller flage med Dannebrog. Men undertrykkelsen styrkede kun tilhørsforholdet til Danmark og til jul blev juletræet pyntet med flag, papirsroser, juletræslys og flettede hjerter altsammen i rødt og hvidt.
Under den tyske besættelse fra 1940 til 1945 blev hjerterne atter en gang symbol på den nationale bevidsthed og traditionen blev yderligere styrket. Nu er de et nationalt klenodie på vores juletræer.
(Ibogen er fyldt med mange spænnende og udfordrende skabeloner,prøv selv!).     I did try to knit a heart like this using the domino technique so well developed by vivian Høxsbro, but that was not a sucess, much too complicated for me and yarn is too soft a material to hold the shape. Unless you use paper yarn maybe. Instead I did come up with a quick project using some leftover sock yarn and beads for knitted Christmas balls.The pattern is below:


    Jeg har prøvet at strikke et hjerte som disse i Vivian Høxbros dominoteknik; men det blev ikke nogen succes, alt for kompliceret en afære for mig og garn er for blødt et materiale til at holde formen ordentligt. Måske ville papir garn virke.I stedet har jeg lavet et nemt lille julekugleprojekt i overskuds strømpegarn og perler. Opskriften kommer her:

Christmas ball
Materials:
A set of size 3 double-pointed needles
size 3 crochet needle
sock yarn
beads
needle
3 in diameter craft foam ball

This is a basic pattern just to get the size and the dimensions right. Have fun with this, changing colors and adding beads. Once you have increased to 60sts you can make figure pattern consisting of12 sts repeated 5 times, like the heart on the red ball.
CO 5 sts onto 3 ndls, Rnd 1: Inc 1 st in each st around = 10 sts, Rnd 2: Inc 1 st in each st around = 20 sts, Rnd 3: * Inc 1, K2, inc 1* repeat from *, Rnd 4: place marker, K around and distribute all sts on 4 needles, Rnd 5: *Inc 1,K4, inc 1, rep from * = 40sts, Rnd 6 and 7:K around, Rnd 8: * Inc1,K6, inc1, rep from* = 50sts, Rnd 9: K around, Rnd 10: * Inc 1, K8, inc1,rep from* = 60 sts, Rnd 11 - 35: k around (possibly adding a figure pattern). Rnd 36: *K6, K2tog, rep from *= 53 sts, Rnd 37: *K4, K2tog, rep from* = 45 sts, Rnd 38: K around, Rnd 39: * K 3, K2tog,rep from * = 36 sts ,Rnd 40: *K2, K2tog, rep from * = 24 sts
Leave a 3 feet long tail of the yarn, cut, thread the needle and pull yarn through the remaining sts. Darn all other loose ends on WS and steam lightly according to our directions in the post on this site, but do not pin.You just want the knitting lightly steamed so the yarn joins get flat. Put the craft ball inside and pull the yarn tightly so it closes. Double up the long tail and using a crochet needle make a string of 34 crochet sts. Sew it in place making a loop and darn the last ends.


Adding beads: thread them ont on the ball of yarn first, them knit them like you see on these two pictures.
t perler på sådan her: Tråd dem på nålen først og strik dem ind som der ses på de her to billeder.

Strikket julekugle
Materialer:
et sæt strømpepinde nr 3
en hæklenål nr. 3
rester strømpegarn
perler
stoppenål
7.5 cm flamingokugle
Dette er et løst basismønster bare for at få pasformen korrekt. Du kan lege med farverne og sætte perler i. Når der er taget ud til 60m kan du indsætte et 12 m figur mønster gentaget 5 gange som hjertet på den røde kugle f.eks.
Slå 5 m op på 3 strømpepinde,1. omg: Tag 1m ud i hver m hele omg ud = 10m, 2.omg: Tag 1m ud i her m hele omg ud = 20m, 3. omg: * tag 1 ud, str 2, tag 1m ud, gentag fra *, 4:omg: Str rundt, sæt markør og fordel m på 4 p, 5: omg: * tag 1 ud, str 4, tag 1m ud, gentag fra * = 40m, 6. og 7: omg: Str rundt, 8.omg: * tag 1 ud, str 6, tag 1m ud, gentag fra * = 50m, 9:omg: Str rundt,10. omg: * tag 1 ud, str 8, tag 1m ud, gentag fra * = 60m, 11. - 35.omg: Str rundt (strik evt. en figur ind), 36.omg: *str 6, str 2m sm, gentag fra = 53 sts, Rnd 37: *str 4, str 2m sm, gentag fra * = 45 sts, Rnd 38: Str rundt, Rnd 39: * str 3, str 2m sm, gentag fra * = 36 sts, Rnd 40: *str 2, str 2m sm, gentag fra * = 24 m.
Lav en 90 cm lang ende af garnet, klip, tråd nålen og før den igennem maskerne.Hæft de andre ender på bagsiden og pres forsigtigt iflg. vores anvisninger i en anden post her på siden,men knappenåle er ikke nødvendige. Strikketøjet skal bare have nok damp til at samlingerne mellem farverne bliver flade og pæne. Læg flamingokuglen indeni og stram garnet til, så åbningen lukkes. Læg garnet dobbelt og hækel en lang snor med 34 m. Sy den i som hank og hæft de sidste ender.This post first appeared on Knitting Across The Atlantic, please read the originial post: here

Share the post

Knitted Christmas ornaments

×

Subscribe to Knitting Across The Atlantic

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×