Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

พิธีไหว้ครู โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเสริมงามและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเสริมงาม ประจำปี 2563

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเสริมงาม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเสริมงาม จัดพิธีไหว้ครูให้กับเรียน เพื่อให้รำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ที่ได้อุปการระสั่งสอน แสดงความกตัญญูกตเวที สร้างความผูกพันธ์ระหว่างลูกศิษย์กับครู โดยมีนางชฏาพร  เสาร์เจริญ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นประธานในพิธี  ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเสริมงาม ดูเพิ่มเติมThis post first appeared on เทศบาลตำบลเสริมงาม, please read the originial post: here

Share the post

พิธีไหว้ครู โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเสริมงามและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเสริมงาม ประจำปี 2563

×

Subscribe to เทศบาลตำบลเสริมงาม

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×