Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

โครงการอบรมหลักสูตร สร้างความตระหนักการเลี้ยงดูทดแทน ในรูปแบบครอบครัวอุปถัมภ์

นายชัยยา ลาดปาละ นายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตร สร้างความตระหนักการเลี้ยงดูทดแทน ในรูปแบบครอบครัวอุปถัมภ์ ในวันศุกร์ ที่ 6 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิ แคร์ฟอร์ชิวเดรน ประเทศไทย มีกำนัน ผญบ. อพม. อสม.โรงเรียน โรงพยาบาล กศน.และรพ.สต.นาเอี้ยงเข้าร่วมโครงการ ดูเพิ่มเติมThis post first appeared on เทศบาลตำบลเสริมงาม, please read the originial post: here

Share the post

โครงการอบรมหลักสูตร สร้างความตระหนักการเลี้ยงดูทดแทน ในรูปแบบครอบครัวอุปถัมภ์

×

Subscribe to เทศบาลตำบลเสริมงาม

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×