Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

อบรมการส่งต่อความสุขในการทำงานการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว Long term care

Tags: agravecedil

นายชัยยา ลาดปาละ นายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม และ นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ รองปลัด รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลเสริมงาม เข้าร่วมอบรมการส่งต่อความสุขในการทำงานการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว Long term care ระหว่างโรงพยาบาลเสริมงาม เทศบาลตำบลเสริมงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง CG CM ญาติและครอบครัวของผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง การช่วยเหลือตามความต้องการรายบุคคล วันอังคาร ที่ 17 ตุลาคม 2560  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม  ดูเพ่ิมเติมThis post first appeared on เทศบาลตำบลเสริมงาม, please read the originial post: here

Share the post

อบรมการส่งต่อความสุขในการทำงานการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว Long term care

×

Subscribe to เทศบาลตำบลเสริมงาม

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×