Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

Военен, със сертификат на МЕНСА, уволнен незаконно и по политически причини, живее 21 години с тази несправедливост

Марин Грудев Мидилев, роден на 12 август 1960 год., гр. Бойчиновци, Обл. Монтана
Завършил техникум по минна промишленост Димитровград , минна електо механика 1979 год.
ВНВУ „ Васил Левски” гр. Велико Търново- команден профил, Мотострелкови 1983 год.
Първа офицерска длъжност – командир на група СПЕЦНАЗ от 1983 до 1985 год в 68 парашутен полк гр. Пловдив.
От 1985 до 1987 год. командир на разузнавателно десантен взвод в разузнавателен батальон гр. Хасково
От 1987 до 1989 год. командир на разузнавателна рота в Мото Стрелкови Полк(МСП) и Временно изпълняващ длъжността Помощник Началник Щаб по Разузнаването на МСП в гр. Момчилград
От 1989 до 1990 год. Командир на разузнавателна рота и временно изпълняващ длъжността Помощник Началник Щаб по Разузнаването на МСП в гр. Хасково.
От 1990 год. До 01.12. 1992 год. Помощник Началник Щаб по Разузнаването на МСП в гр.Хасково.


- Г - н Мидилев, от коя година сте уволнен от армията и защо смятате уволнението си за несправедливо?
Предпочитам да говоря с факти. Когато на даден човек му кажат че е постъпенно несправедливо спрямо него, то той буди съжаление и безпомощност в околните! Да кажем спрямо мен държавата наруши дадените ми общочовешки права по Конституцията на Република България, Конвенцията за Защита на правата на човека и други! И продължават да бъдат нарушени! На мен, като офицер работодател ми е държавата, а държавата това са всички български граждани живеещи на територията на Република България! Всеки български гражданин трябва да знае и да казва „Държавата това съм и аз!”, но на мен от 1992 год. ми е отнето това право!
Накратко малко предистория през 1991 год. бе публикуван написан от мен материал в сп. „Военна Мисъл” на тема „ За нов подход при организирането на командно-щабните учения и тренировки в тактическите звена”. На базата на взет пример от практиката, персоната заемаща длъжността командир на дивизия, завършил Военна академия в СССР, в последствие произведен за генерал, а след пенсионирането му от българската армия спечелил кметски мандат в гр. Казанлък като член на БСП, се почувства лично обиден и засегнат! (Де политизацията бе завършила).
Предложението ми бе как да се спестят средства и как да се повиши боеготовността на българската армия спрямо новите реалности и тогава предстоящи нови формирования!
През 1992 год. бе изкарана заповед на началника на Генералния щаб на Българската армия, друга персона, която след нейното пенсиониране стана депутат ( не народен представител) в Българско Народно Събрание от квотата на БСП, заявил на всеослушание че е „войник на партията”, за Указания за атестиране на офицерите на базата на Методика за атестиране на офицерите от БА/1992 год.
Бях предложен за уволнение по атестационен ред, като атестацията ми почваше така „Въпреки придобитата класна специалност 1 ви клас за професионализъм 1 точка от 10 възможни”. Атестацията ми бе направена тенденциозно, указанията за атестиране не бяха спазени! На официално предложената атестация не фигурира нито един подпис включително и моя! Не бе взета и в предвид характеристиката ми от 1991 год. Бе редно атестациите да се правят от началниците ми по специалността! Въпреки нарушенията бях изведен в разпореждане за уволнение по атестационен ред за срок от 3 месеца!
Около 15 декември 1992 год. ми бе връчена служебна бележка че съм уволнен с Министерска Заповед 0496/ 30.11.1992 год. по чл.18, буква „В” от действащия тогава ЗВВС. Заповеди, правилници, щатове в Българската армия бяха класифицирана (секретна) информация, която постепенно отпада в последствие разбрах член 18 буква „В” означава „..поради съкращаване в щата и невъзможност да му се намери друга длъжност..”. На базата на справка от Оперативен Архив на Българската Армия от 14.12.2011 год. освободената от мен длъжност остава вакантна от 01.12.1992 год. до 30.06.1993 год. и съществува до ликвидирането на военното формирование през 1999 год. Заемащите в последствие длъжността офицери са завършили политически профил!
Няколко години след 1992 год. в свое интервю по една от телевизиите бившия вече Министър на Отбраната г-н Александър Сталийски (лека му пръст), бе заявил че не е подписвал нито една заповед за уволнение на офицер!
На базата на получени отговори до мен и до институции е видно че за мен има характеристики и по линия на Политическите органи в Българската Армия от преди 1990 год , където казано накратко „ Тартора на дяволите е ангелче пред мен.” Причините са че не исках да ставам член на БКП и намирах варианти и начини да не ме приемат!
Факт е и че персоната заемаща през 1992 год. длъжността Командир на Дивизия, когато ме е предлагал за уволнение на армейски съвет е заявил за мен -„ Дава ни се възможност да се отървем от тоя, дето ни разиграва толкова време като маймуни”!
В един от последните отговори от бюрокрацията на Българската Армия от 19.03.2012 год. ми се заявява, че причината за моето уволнение е „ поради невъзможност да бъдете използван”!
Може би има и други материали за мен с гриф на класифицирана информация!?
На базата на гореизложеното да задам няколко въпроса: Уволнен ли съм!? Как съм уволнен!? Кой не може да ме ползва!? Българската държава ли и защо!?.....
Какви стъпки предприехте, за да бъде отстранена тази несправедливост?
Предприел съм всичко в рамките на дадените ми общочовешки права съгласно законите!
Молби, в последствие искове към всички изпълняващи длъжността иинистър на отбраната с изключение на двама, сегашния Министър на Отбраната и един от Правителството на тройната коалиция! Обръщал съм се към всички главни прокурори, омбустмани, депутати (не народни представители) от Комисиите по национална сигурност от почти всички Народни Събрания след 1992 год.! Имал съм инцидентни лични срещи с Началници на Генералния щаб на българската армия както и с Бивши Министри на Отбраната на Република България! Успях да заведа дела във Върховен Административен Съд през 1998 год. Миналата година успях да поставя въпросите и в Софийска Градска Прокуратура и в Апелативна Прокуратура.
Народен представител (лека му пръст) през 1997 год. ми диктуваше да пиша Рапорт за назначение на длъжност, не молба. На базата на добавеното към изречение от мен – „след като бъда възстановен и реабилитиран”, Рапорта отиде в кошчето!
Не смятам да се самозапалвам, не смятам да се самоубивам, не смятам да запалвам или да режа „тикви”. Така че тези действия от моя страна отпадат. Но и не смятам да се боря с „вятърни мелници” повече!
- Какви отговори получавахте от институциите към които се обръщахте за съдействие?
Мълчаливи откази, Отговори базирани на „Законите на Паркинсън” и „Принципите на Питър”, противоречащи си и противоречащи на факти и дати, пропускане на факти и данни за които нямам официална информация! С казано накратко отказ от правосъдие! Бюрократите от Министерството на Отбраната, с които съм водил и неангажиращ човешки разговор, са заявявали че си пазят мястото и поради тази причина нищо не могат да направят освен да ми съчувстват!
Последното е постановление на Апелативна прокуратура от 22.05.2012 за отказ да се образува наказателно производство с написани една част от нарушенията, заради минал давностен срок- абсолютна давност. Казано накратко Прокуратурата узакони нарушенията на законите спрямо мен, като отказа да се само сезира за пореден последен път, но получих отговор! В една нормална държава това може ли да се случи!?
Смятате ли, че уволнението ви е по политически причини?
Какви са причините с де -политизацията да си заминат от армията офицери на които им бе писнало от простотии, а да се де -политизират и да останат на служба такива които са станали от школи за запасни офицери, почти всички политически офицери да се деполитизират и да бъдат назначени на ключови длъжности като завеждащи Личен състав (Човешки ресурси) и други!? Имаше достатъчно стойностни офицери завършили политически профил, но имаше и…
Българската Армия е разбита, защо!? Слаба армия= слаба Държава, слаба Държава=слаба армия!
Какъв научен принос имате конкретно към българската армия?
Не мога да кажа че имам научен принос към Българската армия! Имам предложения за нововъведения към навремето Научноизследователския институт към Министерството на отбраната, които може би все още са с гриф на класифицирана информация! През 1987 год. се бях подготвил да продължа официално творческата си работа по едно от предложенията. Неофициално ползвах литература на място в Научно изследователския институт на Министерството на Отбраната. Бях командирован с мои колеги и войници в помощ на производството в Кремиковци. Намирах време да ходя да се доподготвям и да уча за работа в този институт. След като бях готов на необходимия минимум изпълних указанията на началника на института. Спря ме персоната заемащ длъжността заместник командващ по тила и техниката на Втора армия- „Трябвало да бъдем творчески колектив”! На базата на моя отговор се отзовах в поделението в гр. Момчилград, на няколко длъжности с достатъчно бъркотии, които трябваше да оправям, за да не вляза в затвора както и колегите които са ги допуснали! Там през 1988 год. започнах разработка в екип на „Електронен тренажор за стрелба с автомат Калашников” базиран на компютър „Правец 82”. През есента на 1988 год. трябваше да продължа работите си в Научноизследователски институт, но заповедта за назначението ми бе спряна от командващия и заместник командващия на Втора армия. Въпреки „прекрасната” характеристика направена ми от персоната заемащ длъжността заместник командир по Политическата част на поделението в град Момчилград, че „тартора на дяволите е ангелче пред мен” тези които са искали да ме вземат на работа са министерска заповед за преместването ми. През 1989 год. пуснах рапорт за свободна аспирантура по темата за електронния тренажор, но развитие по въпроса нямаше.
Давал съм мои мнения, реализирани от мои началници на практика. Но това не е важно. Важното е че са реализирани в полза на армията тогава.
Относно предложенията които съм направил до Научноизследователския институт, голяма част от тях ги виждам реализирани по света като принцип на действие и полезна работа.
Искам да уточня нещо –тези неща не са от мен защото има достатъчно т


This post first appeared on Блогът на Недялко Тенев, please read the originial post: here

Share the post

Военен, със сертификат на МЕНСА, уволнен незаконно и по политически причини, живее 21 години с тази несправедливост

×

Subscribe to Блогът на Недялко Тенев

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×