Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

03Август 2016 г., ТРИНАДЕСЕТИ (13-ти) ПЕРСОНАЛЕН МЕМОРАНДУМ До Негово Превъзходителство г-н Ерик Сет Рубин, Посланик на САЩ

Address for letters: Янко Николов Янков – гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз (имащ легитимния статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право – тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer, „ОбщносттаThis post first appeared on Ianko Iankov, please read the originial post: here

Share the post

03Август 2016 г., ТРИНАДЕСЕТИ (13-ти) ПЕРСОНАЛЕН МЕМОРАНДУМ До Негово Превъзходителство г-н Ерик Сет Рубин, Посланик на САЩ

×

Subscribe to Ianko Iankov

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×