Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

(14 Юни 2018 г.), Анатолий Анатолиевич Макаров, Извънреден и Пълномощен Посланик на Руската Федерация в Република България, ул. „Никола Мирчев“ № 28, 1113 ж.к. „Изгрев”, София

Address for letters: Янко Николов Янков – гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз (имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право – тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer, „Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТОThis post first appeared on Ianko Iankov, please read the originial post: here

Share the post

(14 Юни 2018 г.), Анатолий Анатолиевич Макаров, Извънреден и Пълномощен Посланик на Руската Федерация в Република България, ул. „Никола Мирчев“ № 28, 1113 ж.к. „Изгрев”, София

×

Subscribe to Ianko Iankov

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×