Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

20 Февруари 2017 г., До Софийския Районен Съд, 115-ти състав, Административно наказателно дело № 3052/2016 г., Насрочено за 20.02.2017 г., 15.00 часа,

Address for letters: Янко Николов Янков – гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз (имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право – тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer, „Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТОThis post first appeared on Ianko Iankov, please read the originial post: here

Share the post

20 Февруари 2017 г., До Софийския Районен Съд, 115-ти състав, Административно наказателно дело № 3052/2016 г., Насрочено за 20.02.2017 г., 15.00 часа,

×

Subscribe to Ianko Iankov

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×