Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

Het Attest Bedrijfsbeheer Wordt Al Dit Jaar Afgeschaft!!!

Normaal gezien zou Het Attest Bedrijfsbeheer volgende jaar pas worden afgeschaft (1 september 2019).

MAAR! In een recente ministerraad van 02 februari 2018 werd er beslist om het attest bedrijfsbeheer al een jaar vroeger af te schaffen, dus van 1 september 2018 zal je géén attest bedrijfsbeheer nodig moeten hebben om een eigen zaak te mogen starten!

Volgens de vestigingswetgeving moet elke kleine of middelgrote onderneming, of iedereen die in Vlaanderen een zelfstandige activiteit wil uitoefenen, de basiskennis bedrijfsbeheer bewijzen. De nieuwe Europese richtlijnen over de erkenning van beroepskwalificaties maken een evaluatie en bijsturing van het globale beleid rond ondernemersvaardigheden nodig. De Vlaamse Regering hecht nu, na advies van de SERV, opnieuw haar principiële goedkeuring aan het Voorontwerp Van Decreet dat de wettelijke bepalingen over de basiskennis bedrijfsbeheer opheft. Samengevat beoogt het voorontwerp van decreet de opheffing van de verplichting van het attest basiskennis bedrijfsbeheer om zelfstandige activiteiten, in hoofd- of bijberoep, uit te oefenen. Over dit voorontwerp van decreet wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

Bron: https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-regering/beslissingenvlaamseregering?delivery_channel=105257This post first appeared on Bedrijfsbeheer, please read the originial post: here

Share the post

Het Attest Bedrijfsbeheer Wordt Al Dit Jaar Afgeschaft!!!

×

Subscribe to Bedrijfsbeheer

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×