Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

WELLNESS YOGA Interactiondesign

Alla har ledarskapsfandouml;rmandaring;gor, skapa ditt unika ledarskap!

https://www.facebook.com/nbvnorr/

Jag har jobbat med och som ledare i mandaring;nga andaring;r, i olika roller och sammanhang. Som grandauml;dden pandaring; moset har jag ofta varit den fandouml;rsta kvinnan i olika former av ansvarspositioner. Mest av allt har mina insatser mestadels varit i det tysta, bandaring;de fandouml;r att jag inte sett meningen med att standaring; pandaring; barrikaden men andauml;ven utifrandaring;n att min personlighet haft svandaring;rt med att hitta standouml;d fandouml;r att vandaring;ga visa alla funderingar och kandauml;nslor kring hur det andauml;r att leda fandouml;retag, projekt, grupper och individer.

Under snart 30 andaring;r har min kunskap omkring dessa frandaring;gor aktivt funnits som en del av vardagen. Det har kommit och gandaring;tt mandaring;nga trender, inriktningar och nya benandauml;mningar pandaring; samma sak fandouml;r ledarskap, i mina andouml;gon sas. Det andauml;r bra att det varierar, vi har alla olika vandauml;gar in till kunskap och i bandauml;sta fall medvetenhet-dandaring; vi gandouml;r och fandouml;rmedlar det som handouml;r ihop med vandaring;rt inre.

Idag standaring;r jag tryggt i att ledarskap fandouml;r mig andauml;r att hela tiden jobba med att se och utveckla andra, fandouml;r att orka med och klara av det behandouml;ver jag hela tiden fandouml;rfina mitt eget ledarskap. Det andauml;r inte samma sak som om att jag behandouml;ver vara "perfekt" eller standouml;pt i nandaring;gon speciell form, det innebandauml;r att jag behandouml;ver tid och trandauml;ning till flera olika omrandaring;den som gandouml;r att jag kan vara sandaring; medveten som mandouml;jligt, vilken intention jag har med vad jag gandouml;r- att det andauml;r samma sak, dvs handouml;r ihop.

Handauml;r kommer den berandouml;mda tydligheten in, det andauml;r en fantastisk konst att kunna fandouml;rmedla sitt budskap, kan budskapet halka sandaring; gandouml;r det sandaring;. Dandauml;rfandouml;r andauml;r det vandauml;ldigt vanskligt om vi bygger vandaring;rt ledarskap pandaring; ytan, ytan andauml;r lika stor och viktig som insidan, dandauml;remot andauml;r den sandaring; oerhandouml;rt fandouml;randauml;nderlig idag, vi har noll koll pandaring; vart och hur vandaring;rt budskap/syfte tar vandauml;gen i spacet.

Utifrandaring;n det behandouml;ver andaring;tminstone jag trandauml;na lite extra pandaring; att andaring;terkommande se andouml;ver mitt eget ledarskap, vad behandouml;ver jag fandouml;r att handaring;lla det levande och smidigt med stabilitet. Alla som leder grupper i nandaring;gon form vet hur snabbt en samling mandauml;nniskor kandauml;nner av varandra, om jag som ledare inte andauml;r i samstandauml;mmighet med mitt eget fandouml;rmedlar jag ofta "dubbla budskap".

Vandaring;rt ledarskap gandaring;r inte att koppla till makt, status, prestation och pengar. Ett ledarskap andauml;r standouml;rre och mandauml;ktigare andauml;n ytan, det fandouml;rmedlas frandaring;n insidan och ut, dandauml;rfandouml;r andauml;r det sandaring; betydligt mycket mer krandauml;vande att skapa sitt ledarskap, men andauml;ven oerhandouml;rt mycket handauml;ftigare andauml;n det mesta- vi hittar det som passar oss och andauml;ven andra pandaring; sandaring; vis!

In service,

Erika Strandouml;mstenThis post first appeared on Digital Bloggers, please read the originial post: here

Share the post

WELLNESS YOGA Interactiondesign

×

Subscribe to Digital Bloggers

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×