Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

Véget ért a Balassi Nyári Egyetem 2017--MAGYAR NYELV

Véget ért a Balassi Nyári Egyetem 2017. A 4 hetes intenzív kurzuson több mint 50 diák vett részt a világ minden tájáról.The Balassi Summer University in 2017. The four-week intensive course has attracted more than 50 students from all over the world.

TOBORZÓ – MAGYAR NYELV OKTATÓ ÉS NÉPSZERŰSÍTŐ TANÁROK

TOBORZÓ - HUNGARIAN LANGUAGE EDUCATORS AND CLASSIFIED TEACHERS

Évente több mint kétezer diák tanul magyarul a világ huszonhat országában. A napokban indulnak útnak a külföldi egyetemeken magyar nyelvet oktató tanárok, hogy munkájukkal a magyar kultúrát népszerűsítsék.

Every year more than two thousand students study in Hungarian in twenty-six countries of the world. Teachers teaching Hungarian language courses in foreign universities are launching their days in order to popularize Hungarian culture with their work.

– A Balassi Intézetben – jogelődei révén – hatvan éve folyik a magyar mint idegen nyelv oktatása, harmincöt éves a vendégoktatói hálózatunk, magyar intézeteink közül pedig a legrégebben alapított isztambuli éppen most lett százéves. Komoly hagyomány áll tehát mögöttünk, van miből építkeznünk – mondja Hammerstein Judit, a Külgazdasági és Külügyminisztérium külföldi magyar intézetekért és nemzetközi oktatási kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára.

- The Balassi Institute - through its predecessors - has been teaching Hungarian as a foreign language for sixty years, our network of visiting instructors is thirty-five years old, and the oldest of our Hungarian institutes is now centipede. There is a long tradition behind us, so we have to build it, "says Judit Hammerstein, Deputy State Secretary for Foreign Affairs and Foreign Affairs for Hungarian Foreign Institutions and International Relations.


Mindeközben nagy a verseny, a kis nyelvek különösen is nehéz helyzetben vannak ma Európában. A vasfüggöny lebontásával a magyar nyelv egzotikuma jelentős mértékben megkopott a külföldiek szemében, az átalakulás pedig erőteljesen befolyásolta a vendégoktatói pozíciókat is. Az elmúlt évtizedekben egyre több külföldi egyetemen kellett szembesülni a magyar tanszék, illetve a vendégoktatói helyek megszűnésével, ezt megakadályozandó általános gyakorlattá vált a finanszírozás állami átvállalása, majd a 2014-es és a legújabb, 2017-es kormányhatározat nyomán megkezdődött a vendégoktatói hálózat megerősítése.
A keleti és déli nyitás programjához kapcsolódóan 2020-ig újabb huszonnégy, stratégiailag jelentős helyszínnel bővül a vendégoktatói hálózat, így három év múlva már hetven, külföldi egyetemen magyar nyelvet oktató tanár munkája járul majd hozzá Magyarország népszerűsítéséhez.

- In the meantime, there is great competition, small languages ​​are particularly difficult today in Europe. By demolishing the iron curtain, the exotic exoticism of the Hungarian language fell considerably in the eyes of foreigners, and the transformation strongly influenced the position of visiting professors as well. Over the past decades, more and more foreign universities have had to face the disappearance of the Hungarian department and the visiting professorships, which means that public ownership of funding has become a common practice, and the strengthening of the guest education network has started in 2014 and the latest 2017 government decision.
In connection with the Eastern and Southern Opening Program, the visiting network will be expanded to another twenty-four strategically significant locations by 2020, so three years later, seventy foreign teachers will be teaching Hungarian language teachers to promote Hungary.

A világ minden tájáról érkező diákok magyar néptánc flash mobbal hívják fel a figyelmet a magyar nyelv és a magyar kultúra népszerűségére a lezárt Szabadság hídon 2017 augusztus 6-án.
Több mint félszáz diák tanul magyar nyelvet a Külgazdasági és Külügyminisztérium Balassi Intézetének idei nyári egyetemén.
Mert én hiába mondom az általam szervezett Lajkó Félix-koncertre, hogy remek lesz, ki hiszi azt el nekem? De ha a tanítványom mondja, annak elhiszi a diáktársa. Ráadásul én eljövök az országból, a hallgató viszont ott marad, és életre szóló élmény lesz számára, hogy járt Magyarországon, és tanult magyarul. Évtizedek múlva is mesélni fogja.
Bedecs László ezekkel a tapasztalatokkal felszerelkezve indul a következő napokban Bakuba. A kérdés már csak az, hogy vajon milyen ételkülönlegességgel készül majd az ottani, bemutatkozó magyar estre. Mert Szófiában első alkalommal gyümölcslevest és mákos gubát készített a feleségével – mind a negyven adag a nyakukon maradt. Ebből tanulva, a következő esten magyaros zsírosdeszka-partit rendeztek egy filmvetítés mellett. Ennek sem volt sikere: rajtunk marad még a bélyeg is, hogy ezek a barbár magyarok nyers zsírt esznek.
De a gulyás, a pörkölt bevált. Nem a különbséget kell megmutatni, hanem a hasonlót, ami úgyis eltér valamilyen mértékben, vonta le a tanulságot a lektor, és legközelebb már arról beszélgetett a tanítványaival, hogy ők a rakott krumpliba padlizsánt is tesznek, mi viszont jó sok tejfölt.
– Vendégoktatóinkra úgy tekintünk, mint kiváló kulturális diplomatákra, akik helyismeretüknek köszönhetően különösen hangsúlyosan közvetítik értékeinket. Többen közülük olyan városban dolgoznak, ahol nemhogy magyar kulturális intézet, de külképviselet sincs, így ott vendégoktatóként ők képviselik hazánkat.
Ezeken a helyeken különösen nagy jelentősége van annak, hogy nemcsak a kötelező egyetemi órák megtartásával, hanem a magyar kultúra szélesebb értelemben vett bemutatásával, koncertek, kiállítások szervezésével is népszerűsítik az országot a nagyközönség előtt – mondja Hammerstein Judit. – Szeptemberben várhatóan lezárul a vendégoktatói hálózat szabályozása, amelynek eredményeként november 1-jétől új ösztöndíjazási rendszer lép életbe.
A 2019–2020-as tanévtől kezdődően 1,5 millió forintos keret áll majd minden vendégoktató rendelkezésére, de nem automatikusan, hiszen aki gyenge pályázatot nyújt be, előfordulhat, hogy egy fillért sem kap tervei megvalósítására, míg az, aki ambiciózus programmal áll elő, akár három-négymillió forintos programkerettel is rendelkezhet arra az évre.

Students from all over the world, with a Hungarian folk dance flash flash, call attention to the popularity of Hungarian language and Hungarian culture on the closed Liberty Bridge on August 6, 2017.
More than half a dozen students study Hungarian at the Summer University of Balassi Institute at the Foreign Ministry and Ministry of Foreign Affairs.
Because in vain I say to the Lajkó Félix concert I have organized so it will be great who believes it to me? But if my disciple says it is believed by his student. In addition, I will come from the country, but the student will stay there and will be a lifelong experience for visiting Hungary and studying in Hungarian. She'll tell you in decades.
László Bedecs, with these experiences, will start in Bakuba next few days. The question is just what kind of specialty food will be prepared for the present Hungarian appearance. Because in Sofia for the first time he made fruit juice and poppy gubs with his wife - all forty dozen of them remained on their necks. From this, on the following evening, a Hungarian greasy board party was held at a film screening. There was no success as well: we still have the stamp that these barbarians eat raw fat.
But the goulash, the roast was good. The difference is not the difference, but the like, which is different to some extent, the lesson learned from the lesson, and next time he talked to his disciples that they put aubergines in the fried potatoes, but we have a lot of sour cream.
- We consider our guest teachers to be excellent cultural diplomats who, thanks to their knowledge of space, are particularly sensitive to our values. Many of them work in a city where they are not Hungarian cultural institutes, but they are not represented abroad, so they represent our country as a guest teacher.
In these places, it is particularly important to promote the country to the public, not only by holding compulsory university lessons, but by presenting Hungarian culture in a broader sense, by organizing concerts and exhibitions - says Judge Hammerstein. - In September, the regulation of the guest training network is expected to be completed, which will lead to a new scholarship system from November 1.
Beginning with the 2019-2020 school year, a 1.5 million HUF framework will be available for each guest lecturer, but not automatically, as those who submit a poor application may not get a penny to achieve their plans, while those who come up with an ambitious program, you can have up to three to four million forints in the program frame for that year.

Egyre népszerűbb a Balassi Nyári Egyetem külföldön élő fiatalok körében

Részlet az augusztus 12-i adásból.
60 éve oktatják a magyart, mint idegen nyelvet a Balassi Intézetben. Az egyik legnépszerűbb programjuk, a külföldön élő fiataloknak szóló Nyári Egyetem, ami több mint 10 éve indult és évről-évre egyre népszerűbb. Nem véletlenül… az intenzív nyelvtanulás mellett a fiatalok a magyar kultúráról, irodalomról, zenéről, borkultúráról és filmekről és néptáncról szóló előadásokon vehetnek részt.It is increasingly popular among the young people living abroad at Balassi Summer University

Detail from the 12 August release.
60 years have taught the Hungarian as a foreign language at the Balassi Institute. One of their most popular programs is Summer University for Young People, which has been going on for more than 10 years and is becoming increasingly popular year after year. Not by chance ... in addition to intensive language learning, young people can take part in lectures about Hungarian culture, literature, music, wine culture and films and folk dance.


Article with the help of: Google Fordító

This post first appeared on Knowledge-sharing-point, please read the originial post: here

Share the post

Véget ért a Balassi Nyári Egyetem 2017--MAGYAR NYELV

×

Subscribe to Knowledge-sharing-point

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×