Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

BK Murli 6 August 2016 Nepali

 BK Murli 6 August 2016 Nepali २२ श्रावण शनिबार 06.08.2016 बापदादा मधुवन “मीठे बच्चे— तिमीले आफ्नो योगबलद्वारा यस पुरानो दुनियाँलाई परिवर्तन गरेर नयाँ बनाउँछौ, तिमी प्रकट भएका हौ रुहानी सेवाको लागि।”    प्रश्न: इमानदार सच्चा पुरूषार्थी बच्चाहरूको निशानी के हुन्छ? उत्तर: १) इमानदार बच्चाहरूले कहिल्यै पनि आफ्नो भूललाई लुकाउँदैनन्। झट्ट बाबालाई सुनाउँछन्। उनीहरू धेरै निरहंकारीThis post first appeared on Today Brahma Kumaris Murlis - BK Murli Daily: Brah, please read the originial post: here

Share the post

BK Murli 6 August 2016 Nepali

×

Subscribe to Today Brahma Kumaris Murlis - Bk Murli Daily: Brah

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×