Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

BK Murli 20 May 2016 Nepali

Tags: murli nepali

BK Murli 20 May 2016 Nepali ७ जेष्ठ २०७३ शुक्रबार 20.05.2016 बापदादा मधुबन “मीठे बच्चे– बाबाद्वारा तिमीलाई जुन सृष्टिको आदि-मध्य-अन्त्यको ज्ञान मिलेको छ, त्यसलाई तिमीले बुद्घिमा राख्छौ त्यसैले तिमी हौ स्वदर्शन चक्रधारी।”   प्रश्न: आत्मालाई पावन बनाउनको लागि रुहानी बाबाले कुनचाहिँ इन्जेक्शन लगाउनुहुन्छ? उत्तर: मनमनाभवको। यो इन्जेक्शन रुहानी बाबा सिवाय कसैले लगाउन सक्दैन। बाबाThis post first appeared on Today Brahma Kumaris Murlis - BK Murli Daily: Brah, please read the originial post: here

Share the post

BK Murli 20 May 2016 Nepali

×

Subscribe to Today Brahma Kumaris Murlis - Bk Murli Daily: Brah

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×