Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

BK Murli Nepali 13 February 2019

BK Murli Nepali 13 February 2019 13.02.19          Morning Nepali Murli          Om Shanti       BapDada    Madhuban “ मीठे बच्चे – सदा बाबाको यादको चिन्तन र ज्ञानको विचार सागर मन्थन गर्यौ भने नयाँ-नयाँ प्वाइन्टहरू निस्किर हन् छन् , खुशीमा रहनेछौ। ” प्रश्न:–  यस ड्रामामा सबै भन्दा ठूलो कमाल कसको छ र किन? उत्तर:–  १– सबै भन्दा ठूलो कमाल छ शिवबाबाको किनकि उहाँले तिमीलाई सेकेन्डमाThis post first appeared on Today Brahma Kumaris Murlis - BK Murli Daily: Brah, please read the originial post: here

Share the post

BK Murli Nepali 13 February 2019

×

Subscribe to Today Brahma Kumaris Murlis - Bk Murli Daily: Brah

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×