Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

BK Murli April 2018 Nepali

BK Murli 4 April 2018 Nepali २०७४ चैत्र २१ बुधबार ४-०४-२०१८ प्रात: मुरली ओम् शान्ति “बापदादा” मधुबन “मीठे बच्चे– जीवन छँदै मरजीवा बन, म अशरीरी आत्मा हुँ, यही पहिलो पाठ राम्रोसँग दिनहुँ पक्का गर।”   प्रश्न: सम्पूर्ण समर्पित कसलाई भनिन्छ? उत्तर: जो सम्पूर्ण समर्पण हुन्छ ऊ देही अभिमानी हुन्छ। यो देह पनि आफ्नो होइन, अहिले हामी नाङ्गो बन्छौं अर्थात् तन-मन-धन जे छ, त्यो बाबालाई अर्पणThis post first appeared on Today Brahma Kumaris Murlis - BK Murli Daily: Brah, please read the originial post: here

Share the post

BK Murli April 2018 Nepali

×

Subscribe to Today Brahma Kumaris Murlis - Bk Murli Daily: Brah

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×