Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

BK Murli 9 March 2018 Nepali

BK Murli 9 March 2018 Nepali २०७४ फाल्गुन २५ शुक्रबार ९-०३-२०१८ प्रात: मुरली ओम् शान्ति “बापदादा” मधुबन “मीठे बच्चे– सत्य बाबाका साथमा सच्चा भएर रह्यौ भने कदम-कदममा पदमको कमाइ जम्मा हुन्छ।”   प्रश्न: कुनचाहिं प्राप्ति भगवान् सिवाय अरू कसैले पनि गराउन सक्दैन? उत्तर: मनुष्यहरूलाई चाहना रहन्छ– सुख वा शान्ति मिलोस्। शान्ति मिल्छ मुक्तिधाममा र सुख मिल्छ जीवनमुक्तिधाममा। ती दुवै चीजThis post first appeared on Today Brahma Kumaris Murlis - BK Murli Daily: Brah, please read the originial post: here

Share the post

BK Murli 9 March 2018 Nepali

×

Subscribe to Today Brahma Kumaris Murlis - Bk Murli Daily: Brah

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×