Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

BK Murli 11 February 2018 Nepali

BK Murli 11 February 2018  Nepali २०७४ माघ २८ आइतबार ११-०२-२०१८ ओम् शान्ति “अव्यक्त बापदादा” रिभाइज ३०-०४-८३ मधुबन परमपूज्य बन्ने आधार मधुवन महान् तीर्थमा मेला मनाउनको लागि चारैतर्फबाट सबै पुगिसकेका छन्। यस महान् तीर्थको मेलाको यादगार अहिले पनि तीर्थ स्थानहरूमा मेला लागिरहन्छ। यही समयको हर श्रेष्ठ कर्मको यादगार चरित्रहरूको रूपमा, गीतहरूको रूपमा अहिले पनि देखि वा सुनिरहेका छौ। चैतन्यThis post first appeared on Today Brahma Kumaris Murlis - BK Murli Daily: Brah, please read the originial post: here

Share the post

BK Murli 11 February 2018 Nepali

×

Subscribe to Today Brahma Kumaris Murlis - Bk Murli Daily: Brah

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×