Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

BK Murli 10 February 2018 Nepali

BK Murli 10 February 2018  Nepali २०७४ माघ २७ शनिबार १०-०२-२०१८ प्रात: मुरली ओम् शान्ति “बापदादा” मधुबन “मीठे बच्चे– तिमीलाई ज्ञानको सेक्रीन मिलेको छ। सेक्रीनको थोपा हो मनमनाभव, यही खुराक सबैलाई खुवाइराख।”   प्रश्न: सच्चा-सच्चा खातिरी कुनचाहिँ हो? तिमीले सबैको कुनचाहिँ रूहानी खातिरी गर्नु छ? उत्तर: हरेकलाई बाबाको परिचय दिनु, यो नै सच्चा-‌सच्चा खातिरी हो। तिमीले श्रीमतमा सबैलाईThis post first appeared on Today Brahma Kumaris Murlis - BK Murli Daily: Brah, please read the originial post: here

Share the post

BK Murli 10 February 2018 Nepali

×

Subscribe to Today Brahma Kumaris Murlis - Bk Murli Daily: Brah

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×