Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

BK Murli 7 February 2018 Nepali

BK Murli 7 February 2018  Nepali २०७४ माघ २४ बुधबार ७-०२-२०१८ प्रात: मुरली ओम् शान्ति “बापदादा” मधुबन “मीठे बच्चे– तिमी मिलेर रहनु छ, मतभेदमा आउनु हुँदैन, कुनै पनि विकारी आदत छ भने त्यसलाई छोड, कसैलाई पनि दु:ख नदेऊ।”   प्रश्न: जन्म-जन्मान्तरको लागि उच्च पद पाउन कुनचाहिँ दया स्वयं माथि अवश्य गर्नु पर्छ? उत्तर: स्वयंलाई भित्रै देखि जाँच गरेर जति पनि नराम्रा आदत छन्, क्रोध आदिThis post first appeared on Today Brahma Kumaris Murlis - BK Murli Daily: Brah, please read the originial post: here

Share the post

BK Murli 7 February 2018 Nepali

×

Subscribe to Today Brahma Kumaris Murlis - Bk Murli Daily: Brah

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×