Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

BK Murli 27 January 2018 Nepali

BK Murli 27 January 2018 Nepali २०७४ माघ १३ शनिबार २७-०१-२०१८ ओम् शान्ति प्रात: मुरली “बापदादा” मधुबन “मीठे बच्चे– भक्तहरूमाथि जब आपद-विपद आउँछ, तब बाबा आउनु हुन्छ ज्ञानद्वारा गति सद्‌गति गर्न।”   प्रश्न: विकर्माजित को बन्छ? विकर्माजित बन्नेहरूको निसानी के हुन्छ? अहिले बाबाले कुनचाहिँ डबल सेवा गर्नुहुन्छ? उत्तर: विकर्माजित उही बन्छ जसले कर्म-‌अकर्म-‌विकर्मको गतिलाई जानेर श्रेष्ठThis post first appeared on Today Brahma Kumaris Murlis - BK Murli Daily: Brah, please read the originial post: here

Share the post

BK Murli 27 January 2018 Nepali

×

Subscribe to Today Brahma Kumaris Murlis - Bk Murli Daily: Brah

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×