Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

BK Murli 17 January 2018 Nepali

BK Murli 17 January 2018 Nepali २०७४ माघ ३ बुधबार १७-०१-२०१८ ओम् शान्ति प्रात: मुरली “बापदादा” मधुबन “मीठे बच्चे– तिमी बेहदको पक्का संन्यासी बन्नु छ, कुनै पनि चीजमा लोभ वृत्ति राख्नु छैन”   प्रश्न: बाबाको शक्ति प्राप्त गर्नको लागि तिमी बच्चाहरूले सबै भन्दा राम्रो कर्म कुनचाहिँ गर्छौ? बाबाले कुनचाहिँ सेवा बच्चाहरूलाई सिकाउनु भएको छ जो कुनै मनुष्यले सिकाउन सक्दैन? उत्तर: सबै भन्दाThis post first appeared on Today Brahma Kumaris Murlis - BK Murli Daily: Brah, please read the originial post: here

Share the post

BK Murli 17 January 2018 Nepali

×

Subscribe to Today Brahma Kumaris Murlis - Bk Murli Daily: Brah

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×