Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

BK Murli 29 February 2016 In Nepali

BK Murli 29 February 2016 In Nepali 17 फाल्गुन 2072 सोमबार 29.02.2016 प्रातः मुरली मधुबन “मीठे बच्चे– पढाइ र दैवी चलनको रजिस्टर राख, दिनहुँ जाँच गर– मद्वारा कुनै गल्ती त भएको छैन?”   प्रश्न: तिमी बच्चाहरूले कुन पुरूषार्थद्वारा राजाईको तिलक प्राप्त गर्न सक्छौ? उत्तर: (१) सदा आज्ञाकारी रहने पुरूषार्थ गर। संगममा आज्ञाकारीको टीका लगायौ भने राजाईको तिलक प्राप्त हुन्छ। अवज्ञाकारीThis post first appeared on Today Brahma Kumaris Murlis - BK Murli Daily: Brah, please read the originial post: here

Share the post

BK Murli 29 February 2016 In Nepali

×

Subscribe to Today Brahma Kumaris Murlis - Bk Murli Daily: Brah

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×