Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

BK Murli 2 January 2018 Nepali

BK Murli 2 January 2018 Nepali २०७४ पौष १८ मंगलबार २-०१-२०१८ ओम् शान्ति प्रात: मुरली “बापदादा” मधुबन “मीठे बच्चे– तिम्रो यो मरजीवा जन्म हो, तिमीले ईश्वर पिताबाट वर्सा लिइरहेका छौ, तिमीलाई धेरै ठूलो चिट्ठा मिलेको छ, त्यसैले अपार खुसीमा रहने गर।”   प्रश्न: आफूले आफैलाई कुनचाहिँ कुरा बुझायौ भने चिन्ता समाप्त हुन्छ? क्रोध हटेर जान्छ? उत्तर: हामी ईश्वरका सन्तान हौं, मलाई बाबा समानThis post first appeared on Today Brahma Kumaris Murlis - BK Murli Daily: Brah, please read the originial post: here

Share the post

BK Murli 2 January 2018 Nepali

×

Subscribe to Today Brahma Kumaris Murlis - Bk Murli Daily: Brah

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×