Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

BK Murli 14 December 2017 Nepali

BK Murli 14 December 2017 Nepali २०७४ मंसिर २८ बिहीबार १४-१२-२०१७ ओम् शान्ति प्रात: मुरली “बापदादा” मधुबन “मीठे बच्चे– तिमीलाई ज्ञानको तेस्रो नेत्र मिलेको छ, तिमी त्रिकालदर्शी बनेका छौ तर यो अलंकार अहिले तिमीलाई दिन सकिँदैन किनकि तिमी पुरुषार्थी हौ।”   प्रश्न: गृहस्थमा रहेर कर्म अवश्य गर्नु छ तर कुन एक कुराको सम्हाल अवश्य राख्नुपर्छ? उत्तर: कर्म गर्दा, व्यवहारमा आउँदा अन्नकोThis post first appeared on Today Brahma Kumaris Murlis - BK Murli Daily: Brah, please read the originial post: here

Share the post

BK Murli 14 December 2017 Nepali

×

Subscribe to Today Brahma Kumaris Murlis - Bk Murli Daily: Brah

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×