Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

BK Murli 14 September 2017 Nepali

BK Murli 14 September 2017 Nepali २०७४ भाद्र २९ बिहीबार १४-०९-२०१७ ओम् शान्ति प्रात: मुरली “बापदादा” मधुबन “मीठे बच्चे– पहिला निश्चय गर म आत्मा हुँ। प्रवृत्तिमा आफूलाई शिवबाबाको बच्चा मानेर चल, यसमा नै मेहनत छ।”   प्रश्न: तिमी पुरुषार्थी बच्चाहरूले कुन एक गहन रहस्यलाई राम्रो सँग जान्दछौ? उत्तर: तिमीलाई थाहा छ– अहिलेसम्म १६ कला सम्पूर्ण कोही पनि बनेको छैन, सबैले पुरुषार्थ गरिरहेकाThis post first appeared on Today Brahma Kumaris Murlis - BK Murli Daily: Brah, please read the originial post: here

Share the post

BK Murli 14 September 2017 Nepali

×

Subscribe to Today Brahma Kumaris Murlis - Bk Murli Daily: Brah

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×