Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

BK Murli 5 September 2017 Nepali

BK Murli 5 September 2017 Nepali २०७४ भाद्र २० मंगलबार ५-०९-२०१७ ओम् शान्ति प्रात: मुरली “बापदादा” मधुबन “मीठे बच्चे– यस दुःखको घाटमा बसेर शान्तिधाम र सुखधामलाई याद गर, यस दुःखधामलाई बिर्स, यहाँ बुद्धि भट्किनु हुँदैन।”   प्रश्न: तिम्रो पुरुषार्थको आधार के हो? उत्तर: निश्चय। तिमीलाई निश्चय छ– बाबाले नयाँ दुनियाँको उपहार ल्याउनु भएको छ, यस पुरानो दुनियाँको विनाश हुनु नै छ। यस निश्चयThis post first appeared on Today Brahma Kumaris Murlis - BK Murli Daily: Brah, please read the originial post: here

Share the post

BK Murli 5 September 2017 Nepali

×

Subscribe to Today Brahma Kumaris Murlis - Bk Murli Daily: Brah

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×