Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

BK Murli 2 September 2017 Nepali

BK Murli 2 September 2017 Nepali २०७४ भाद्र १७ शनिबार २-०९-२०१७ ओम् शान्ति प्रात: मुरली “बापदादा” मधुबन “मीठे बच्चे– तिमीहरू आपसमा भाइ-भाइ हौ। तिमीहरू रूहानी स्नेह सँग रहनु छ, सुखदायी बनेर सबैलाई सुख दिनु छ, गुणग्राही बन्नु छ।”   प्रश्न: आपसमा रूहानी प्यार नहुनुको कारण के हो? रूहानी प्यार कसरी हुन्छ? उत्तर: देह-अभिमानको कारण जब एक अर्काको कमी हेर्छौ अनि रूहानी प्यार रहँदैन। जबThis post first appeared on Today Brahma Kumaris Murlis - BK Murli Daily: Brah, please read the originial post: here

Share the post

BK Murli 2 September 2017 Nepali

×

Subscribe to Today Brahma Kumaris Murlis - Bk Murli Daily: Brah

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×