Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

BK Murli 14 February 2016 In Nepali

BK Murli 14 February 2016 In Nepali ०२ फाल्गुन २०७२ आइतबार 14.02.2016 बापदादा मधुबन  तीव्र पुरूषार्थको लगनलाई ज्वाला रुप बनाएर बेहदको वैराग्यको लहर फैलाऊ आज बापदादा हरेक बच्चाको मस्तकमा तीन रेखाहरू देखिरहनु भएको छ। जसमा एक रेखा छ– परमात्म पालनाको भाग्यको रेखा। यो परमात्म पालनाको भाग्य सारा कल्पमा अहिले एकै पटक मिल्छ, यस संगमयुग सिवाय यो परमात्म पालना कहिल्यै पनि प्राप्त हुन सक्दैन। योThis post first appeared on Today Brahma Kumaris Murlis - BK Murli Daily: Brah, please read the originial post: here

Share the post

BK Murli 14 February 2016 In Nepali

×

Subscribe to Today Brahma Kumaris Murlis - Bk Murli Daily: Brah

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×