Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

BK Murli 12 February 2016 In Nepali

BK Murli 12 February 2016 In Nepali २९ माघ २०७२ शुक्रबार 12.02.2016 बापदादा मधुबन “मीठे बच्चे– बाबा आउनु भएको छ तिमीलाई रावण राज्यबाट मुक्त गरेर सद्गति दिन, नर्कवासीहरूलाई स्वर्गवासी बनाउन।”   प्रश्न: बाबाले तिमी बच्चाहरूलाई कुन कुन स्मृति दिलाउनु भएको छ? उत्तर: हे प्यारा बच्चाहरू! तिमी स्वर्गवासी थियौ। आज भन्दा ५ हजार वर्ष पहिला सृष्टि स्वर्ग थियो, हीरा र सुनका महलहरू थिए। तिमीThis post first appeared on Today Brahma Kumaris Murlis - BK Murli Daily: Brah, please read the originial post: here

Share the post

BK Murli 12 February 2016 In Nepali

×

Subscribe to Today Brahma Kumaris Murlis - Bk Murli Daily: Brah

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×