Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

BK Murli 11 February 2016 In Nepali

BK Murli 11 February 2016 In Nepali २८ माघ २०७२ बिहीबार 11.02.2016 बापदादा मधुबन “मीठे बच्चे– तिमीले यादमा रहने पुरूषार्थ अवश्य गर्नु छ किनकि यादको बलबाट नै तिमी विकर्माजित बन्छौ।”   प्रश्न: कुनचाहिँ ख्याल आयो भने पुरूषार्थमा गिरावट आउँछ? ईश्वरीय सेवाधारी बच्चाहरूले कुनचाहिँ सेवा गरिरहन्छन्? उत्तर: कति बच्चाहरूले सम्झन्छन्– अझै समय बाँकी छ, अन्तिममा पुरूषार्थ गरिहाल्छौं, तर कालकोThis post first appeared on Today Brahma Kumaris Murlis - BK Murli Daily: Brah, please read the originial post: here

Share the post

BK Murli 11 February 2016 In Nepali

×

Subscribe to Today Brahma Kumaris Murlis - Bk Murli Daily: Brah

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×