Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

BK Murli 24 June 2017 Nepali

BK Murli 24 June 2017 Nepali २०७४ आषाढ १० शनिबार २४-०६-२०१७ ओम् शान्ति प्रातः मुरली “बापदादा” मधुबन “मातेश्वरीजीको स्मृति दिवसमा सुनाउनको लागि विशेष महावाक्य” ‘‘यस दु:खको दुनियाँमा कुनै पनि इच्छा राख्नु हुँदैन, सुखको दुनियाँमा जानको लागि आफ्नो संस्कार दैवी बनाउनु छ।’’    प्रश्न: एउटा छ मुस्कुराउने दुनियाँ र अर्को छ रुने दुनियाँ... अहिले कहाँ बसेका छौ? उत्तर: रुने दुनियाँको अन्त्यThis post first appeared on Today Brahma Kumaris Murlis - BK Murli Daily: Brah, please read the originial post: here

Share the post

BK Murli 24 June 2017 Nepali

×

Subscribe to Today Brahma Kumaris Murlis - Bk Murli Daily: Brah

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×