Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

BK Murli 21 March 2017 Nepali

BK Murli 21 March 2017 Nepali २०७३ चैत्र ०८ मंगलबार २१-०३-२०१७ ओम् शान्ति प्रात: मुरली “बापदादा” मधुबन “मीठे बच्चे– तिमीहरूलाई यो निश्चय छ हामी संगममा भविष्यको कमाईको लागि पढ्छौं, बाबाले हामीलाई पढाएर २१ जन्मको लागि वर्सा दिनुहुन्छ।”   प्रश्न: आफूले आफैँलाई कृपा वा आशीर्वाद गर्ने विधि के हो? उत्तर: आफूले आफैँलाई कृपा वा आशीर्वाद गर्नको लागि बाबाको पढाइ सधैं पढ। कहिल्यै पनिThis post first appeared on Today Brahma Kumaris Murlis - BK Murli Daily: Brah, please read the originial post: here

Share the post

BK Murli 21 March 2017 Nepali

×

Subscribe to Today Brahma Kumaris Murlis - Bk Murli Daily: Brah

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×