Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

BK Murli 17 March 2017 Nepali

BK Murli 17 March 2017 Nepali २०७३ चैत्र ४ शुक्रबार १७-०३-२०१७ ओम् शान्ति प्रातः मुरली “बापदादा” मधुबन “मीठे बच्चे– तिमी बाबाको बनेका हौ यस दुनियाँदेखि मर्न।अवस्था पक्का बनाऊ, जसले गर्दा अन्त्यमा बाबा सिवायकोही पनि याद नआओस्।”   प्रश्न: सबैभन्दा चर्को आगो कुनचाहिँ हो, जुन सारा दुनियाँलाई यस समयमा लागेको छ? त्यसलाई निभाउने तरिका सुनाऊ। उत्तर: सारा दुनियाँमा यस समयमा कामकोआगो लागेकोThis post first appeared on Today Brahma Kumaris Murlis - BK Murli Daily: Brah, please read the originial post: here

Share the post

BK Murli 17 March 2017 Nepali

×

Subscribe to Today Brahma Kumaris Murlis - Bk Murli Daily: Brah

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×