Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

BK Murli 28 January 2017 Nepali

BK Murli 28 January 2017 Nepali २०७३ माघ १५ शनिबार २८-०१-२०१७ ओम् शान्ति प्रातः मुरली “बापदादा” मधुबन “मीठे बच्चे– ज्ञान रत्नलाई धारणा गरेर रूहानी हस्पिटल, युनिभर्सिटी खोल्दै जाऊ, जसबाट सबैलाई हेल्थ वेल्थ मिलोस्।”   प्रश्न: बाबाको कुनचाहिँ कर्तव्य कुनै पनि मनुष्य आत्माले गर्न सक्दैन? उत्तर: आत्मालाई ज्ञानको इन्जेक्सन लगाएर उसलाई सदाको लागि निरोगी बनाउनु– यो कर्तव्य कुनै पनिThis post first appeared on Today Brahma Kumaris Murlis - BK Murli Daily: Brah, please read the originial post: here

Share the post

BK Murli 28 January 2017 Nepali

×

Subscribe to Today Brahma Kumaris Murlis - Bk Murli Daily: Brah

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×