Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

BK Murli 5 January 2017 Nepali

BK Murli 5 January 2017 Nepali २०७३ पौष २१ बिहीबार ५-०१-२०१७ ओम् शान्ति प्रात: मुरली “बापदादा ” मधुबन “मीठे बच्चे– यो तन रावणको सम्पत्ति हो, यो रावणलाई दिएर अशरीरी बनेर घर जानु छ। त्यसैले यसबाट ममत्व निकालिदेऊ।”   प्रश्न: सारा सृष्टिलाई शान्ति र सुखको दान दिने विधि के हो? उत्तर: सबेरै-सबेरै उठेर अशरीरी भएर बाबाको यादमा बस्नु, यो हो विश्वलाई शान्तिको दान दिने विधि र स्वदर्शन चक्रThis post first appeared on Today Brahma Kumaris Murlis - BK Murli Daily: Brah, please read the originial post: here

Share the post

BK Murli 5 January 2017 Nepali

×

Subscribe to Today Brahma Kumaris Murlis - Bk Murli Daily: Brah

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×