Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

BK Murli 12 December 2016 Nepali

BK Murli 12 December 2016 Nepali २०७३ मंसिर २७ सोमबार १२-१२-२०१६ ओम् शान्ति प्रात: मुरली “बापदादा” मधुबन “मीठे बच्चे– यो सुन्दर कल्याणकारी संगमयुग हो, जसमा स्वयं बाबा आएर पतित दुनियाँलाई पावन बनाउनुहुन्छ।”   प्रश्न: संगमयुगमा जब बाबा आउनुहुन्छ, उहाँबाट कुनचाहिँ इसारा मिल्छ? उत्तर: यस पुरानो दुनियाँको अन्त्य हुने इसारा सबैलाई मिल्छ किनकि बाबा आउनुहुन्छ नै पतित सृष्टिको अन्त्य गर्न,This post first appeared on Today Brahma Kumaris Murlis - BK Murli Daily: Brah, please read the originial post: here

Share the post

BK Murli 12 December 2016 Nepali

×

Subscribe to Today Brahma Kumaris Murlis - Bk Murli Daily: Brah

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×