Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

BK Murli 1 December 2016 Nepali

BK Murli 1 December 2016 Nepali २०७३ मङ्सिर १६ गते विहिबार 01.12.2016 बापदादा मधुवन “मीठे बच्चे– तिमी अब २१ जन्मको लागि विश्वको मालिक बन्नेछौ, अहिले तिमीहरूमा बृहस्पतिको अविनाशी दशा छ।”   प्रश्न: सच्चा सेवाधारी बच्चाको बुद्धिमा कुनचाहिँ कुरा सदैव याद रहन्छ? उत्तर: धन दिएर धन कम हुँदैन... उसले सदैव दान गरि नै रहन्छ। उसको बुद्धिमा रहन्छ– मैले आफ्नै कल्याण गरिरहेको छु। बाबा पनिThis post first appeared on Today Brahma Kumaris Murlis - BK Murli Daily: Brah, please read the originial post: here

Share the post

BK Murli 1 December 2016 Nepali

×

Subscribe to Today Brahma Kumaris Murlis - Bk Murli Daily: Brah

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×