Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

Blog Directory  >  Education Blogs  >  Project Management Srbija education Blog  > 

2020-03-24 08:02
Šta je lider? Ovde će biti predstavljene najvažnije kompetencije za liderstvo iz ugla najuspešnijih svetskih lidera. Zasnivaju se na istraživanju doktorke Sunnie… Read More
2020-03-19 10:11
Zašto su bitne aktivnosti na kritičnom putu i kako da projekat bude gotov na vreme Aktivnosti čine projekat, ali ne utiče svaka aktivnost direktno na trajanje ili reali… Read More
2020-03-16 08:39
Menadžer projekta mora biti u stanju da razvije terminski plan projekta. Međutim, veština izrade rasporeda, odnosno terminskog plana projekta ponekad nije dovoljna zbog … Read More
2020-03-05 20:12
Agilnost je sposobnost stvaranja i reagovanja na promene. To je način suočavanja i na kraju uspeha u nesigurnom i turbulentnom okruženju. Autori manifesta Agile Manifest odabr… Read More
2020-02-19 07:44
BDa biste uspešno upravljali projektom, potrebno je da osigurate da projekat bude realizovan na vreme, u okviru planiranog bužeta ispunjavajući dogovoreni opseg i definisane… Read More
2020-02-10 09:04
Razlike i sličnosti između preduzetnika i menadžera Često se postavlja pitanje koja je razlika između preduzetnika i menadžera, da li preduzetnik treba sve sam… Read More
2020-02-03 14:50
Poslovanje Vaše kompanije sastoji se od zadataka koji se moraju obavljati na dnevnom, nedeljnom, mesečnom ili godišnjem nivou kako bi se osiguralo nesmetano odvijanje. Ali… Read More
2020-01-26 10:48
Plata projekt menadžera Jedno od najsopežnijih istraživanja koje se tiče plata projekt menadžera je ovo istraživanje koje je pred vama. Uradjeno je pod nazivom… Read More

Share the post

Project Management Srbija

×

Subscribe to Project Management Srbija

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×