Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

Yatay Milli Rüzgar Türbin Tasarımı ve Prototip İmalatı

Yazar: fatih78
Konu: Yatay Milli Rüzgar Türbin Tasarımı ve Prototip İmalatı
Tarih: 2/3/2016, 22:26 (GMT 3)

Bitirme projesi

İÇİNDEKİLER

Sayfa Numarası
ÖNSÖZ…………………………………………………….…………….……………. 2
İÇİNDEKİLER……………………………………………….………….………….…. 3
ÖZET……………………………………………………….…………….………….…. 5
SUMMARY………………………………………………….………….………….…. 6
ŞEKİL LİSTESİ…………………………………………….…………….……….…. 7
TABLOLAR (ÇİZELGELER) DİZİNİ…………………….………….……………. 8
SEMBOLLER DİZİNİ…………………………………….………….……………. 9
1.GİRİŞ. 10
1.1. RÜZGÂR ENERJİSİ. 10
1.2. RÜZGÂR TÜRBİNLERİ. 10
1.3. RÜZGÂR TÜRBİNİ ÇEŞİTLERİ. 11
1.3.1. YATAY EKSENLİ RÜZGÂR TÜRBİNLERİ. 11
1.3.1.1. RÜZGÂRI ÖNDEN ALAN YATAY EKSENLİ RÜZGÂR
TÜRBİNLERİ. 12
1.3.1.2. RÜZGÂRI ARKADAN ALAN YATAY EKSENLİ RÜZGÂR
TÜRBİNLERİ. 12
1.3.2. DÜŞEY EKSENLİ RÜZGÂR TÜRBİNLERİ. 13
1.3.2.1. SAVONİOUS TİPİ DÜŞEY EKSENLİ RÜZGÂR TÜRBİNLERİ. 13
1.3.2.2. DARRİEUS TİPİ DÜŞEY EKSENLİ RÜZGÂR TÜRBİNLERİ. 14
1.3.2.3. H – DARRİEUS TİPİ DÜŞEY EKSENLİ RÜZGÂR TÜRBİNLERİ. 14
1.3.3.DÜŞEY EKSENLİ RÜZGÂR TÜRBİNLERİNİN AVANTAJ
VE DEZAVANTAJLARININ KARŞILAŞTIRILMASI. 14
1.4. ROTOR KANAT SAYISINA GÖRE RÜZGÂR TÜRBİNLERİ.16
1.4.1. TEK KANATLI RÜZGÂR TÜRBİNLERİ.16
4
1.4.2. ÇİFT KANATLI RÜZGÂR TÜRBİNLERİ.17
1.4.3. ÜÇ KANATLI RÜZGÂR TÜRBİNLERİ.17
1.4.4. ÇOK KANATLI RÜZGÂR TÜRBİNLERİ. 17
1.5. RÜZGÂR TÜRBİN ÇEŞİTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. 18
2. TÜRBİN TASARIMI VE İMALATI. 19
2.1.TÜRBİN TASARIMI VE İMALATI İÇİN KABULLER.19
2.2. KANAT TASARIMI.20
2.3. TÜRBİN TASARIMI.21
3. RÜZGÂR TÜRBİNLERİNİN PERFORMANS HESAPLARI.23
4. SONUÇLAR VE İRDELEME.29
5. YAKLAŞIK MALİYET HESABI. 31
6. İMAL EDİLEN PROTOTİPİN GÖRÜNTÜLERİ.32
7. KAYNAKLAR.33

Rüzgar türbinleri yenilenebilir bir enerji kaynağı olan rüzgar enerjisi ile çalışarak
elektrik üretimi yapan sistemlerdir. Verimleri genellikle düşük oldukları için çok fazla
tercih edilmeseler de hava kirliliği oranının ciddi bir şekilde azalmasına ve enerji
maliyetlerinin de düşmesine yardımcı olurlar.
Rüzgar türbinlerinin farklı türleri ve bu türlerinde sergiledikleri farklı davranış
biçimleri vardır. Bu davranışlar sistemlerin verimlerini değiştirerek türbinlerinin çalışma
performansı üzerinde etki yaratabilirler. Bu yüzden rüzgar türbinlerinin kullanılacakları
ortama göre türünün belirlenmesi ve çalışma performansının ayarlanması gerekir.
Gerçekleştirilen projede Trabzon şartlarında çalışacağı düşünülen bir yatay milli
rüzgar türbini ve bu türbinin tasarımı ve prototip imalatı konuları ele alınmıştır. Yaklaşık
maliyet analiziyle birlikte böyle bir rüzgar türbininin ne kadar maliyet gerektirdiği
saptanarak evsel rüzgar türbini tedariki konusunda kişilere ön fikir vermek amaçlanmıştır.This post first appeared on Mhendislerin Mekan, please read the originial post: here

Share the post

Yatay Milli Rüzgar Türbin Tasarımı ve Prototip İmalatı

×

Subscribe to Mhendislerin Mekan

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×