Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

metalurji ingilizce türkçe sözlük indirin

Tags: alpha alfa

Yazar: keltikli1994
Konu: metalurji ingilizce türkçe sözlük indirin
Tarih: 11/2/2016, 17:11 (GMT 3)

metalurji ingilizce türkçe sözlük indirin

Alevle parlatılmış (cam): Fire fi nished
Alevle parlatılmış kenar (cam): Fire
fi nished edge
Alevle parlatılmış ağız (cam): Fire
fi nished rim
Alevle parlatma (cam): Fire fi nishing
Alfa: Alpha
Alfa-beta alumina: Alpha-betaAlumina
Alfa-beta pirinçleri: Alpha – beta brasses
Alfa-beta titan: Alpha-beta titanium
Alfa-beta yapısı: Alpha – beta structure
Alfa-Fe2
O3
: Alpha-Fe2
O3
Alfa alumina: Alpha alumina
Alfa amino asitler: Alpha Amino Acids
Alfa bölgesi: Alpha region
Alfa demir: Alpha iron
Alfa dengeleyici: Alpha stabilizer
Alfa dengeleyici element: Alpha
stabilizing element
Alfa evresi: Alpha phase
Alfa ferrit: Alpha ferrite (=ferrite)
Alfa ışınları: Alpha rays
Alfa iki üstü: Alpha double prime
Alfa kabuğu: Alpha case
Alfa kalay: Alpha tin
Alfa martensit: Alpha martensite
Alfa oluşturu ögeler: Alpha forming
elements
Alfa oluşturucu elementler: Alpha
forming elements
Alfa oluşturucular: Alpha formers
Alfa parçacıkları: Alpha particles
Alfa pirinçleri: Alpha brasses
Alfa saçılımı: Alpha scattering
Alfa selüloz: Alpha cellulose
Alfa süreci: Alpha process
Alfa titanyum: Alpha titanium
Alfa uranyum: Alpha uranium
Alfa üstü: Alpha prime
Alfa yokoluşumu: Alpha decay
Algaroth tozu (SbCl): Powder of Algaroth
Algılama: Detection
Algılama kısıtı: Limit of detection;
Detection limit
Algılama kolimatörü: Detector collimator
Algılama koşutacı: Detector collimator
Algılanabilen en düşük kütle: Minimum
detectable mass
Algılanmamış: Undetected
Algılayıcı: Sensor; Detector
Algılayıcı aygıtlar: Sensing devices;
Sensory devices
Algılayıcı buzlanması: Detector icing
Algılayıcı kapağı: Detector shutter
Algılayıcı nicem verimliliği: Detector
quantum effi ciency
Algılayıcı penceresi: Detector window
Algılayıcı sinir (tıp): Receptor
Algılayım (=sezgi): Sense
Algısal: Sensory
Algısallık: Susceptibility
Alginatlar: Alginates
Alginik asit: Alginic acid
ALGOL (bilgisayar): ALGOL
(ALGOritmic Language)
Algoritma: Algorithm
Alıcı: Acceptor; Receiver
Alıcı atomlar: AcceptorAtoms
Alıcı doyumu: Acceptor saturation
Alıcı düzeyi: Acceptor level
Alıcı elektron durumu: Acceptor electron
state
Alıcı katışkıları: Acceptor impurities
Alıcı maşa (cam): Take-out tongue
Alıcı yer: Acceptor site
Alıkoyabilirlik: Retentivity
Alıkoyma: Retention
Alın: Brow; (tıp) Forehead; (madencilik)
Face
Alın bağlantısı: Butt joint
Alın çatlakları: Butt cracks
Alın dişlisi: Spur gear
Alın frezeleme: Face milling
Alın frezesi: Face mill
AThis post first appeared on Mhendislerin Mekan, please read the originial post: here

Share the post

metalurji ingilizce türkçe sözlük indirin

×

Subscribe to Mhendislerin Mekan

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×