Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

METAL KAYNAKLARI, YAKITLAR VE REFRAKTERLER

Yazar: keltikli1994
Konu: METAL KAYNAKLARI, YAKITLAR VE REFRAKTERLER
Tarih: 11/2/2016, 17:20 (GMT 3)

METAL KAYNAKLARI
• CEVHER ZENGĠNLEġTĠRME
• ÖN ĠġLEMLER
• METAL KAZANIM YÖNTEMLERĠ
• YAKITLAR VE REFRAKTERLER

DEĞERLĠ METAL CEVHERLERĠ:
 ALTIN, GÜMÜġ VE PLATĠN çoğunlukla görülen doğal
metallerdir. Bunlar metaliktirler fakat saf halde
bulunmazlar, alaĢımlar halinde bulunurlar.Bazı durumda
altın (AuTe2) Kalaverit olarak bulunur. Doğal gümüĢün
yanında diğer önemli gümüĢ cevher mineralleri Arjantit
(Ag2S) pyrargyrite (Ag3SbS3) dir.
 Altın, gümüĢ ve platin genellikle temel matel sülfitler ve
pirit ile birlikte bulunur.
URANYUM CEVHERLERi: Uranyum büyük bir nükleer
enerji kaynağıdır bundan dolayı büyük ilgi çeker.
Uranyumun en önemli cevher minerali pitch blende
(peĢblend) (U3O8) dir.
DĠĞER METAL CEVHERLERI:
(Ġ) MANGANEZ: Manganezin
önemli cevher mineralleri
(MnO2) piroluzit ve
psilomelan (Mn2O3.2H2O)
dır. Bazen rodokrozit
(rhodocrosite) (MnCO3
) da
manganez metal kaynağı
olarak kullanılır.
Manganezin temel kullanım
alanı ferromangan (FeMn)
üretimidir.
 (ĠĠ) KROM:
 krom cevherinde ekonomik
mineral (FeCr2O4)
kromitdir. Ticari krom
cevheri genellikle % 40
veya daha fazla Cr2O3
minerali içermelidir.
Kromatin büyük kullanımı
ferro-krom yapımı ve kromit
refrakterlerin yapımındadır.
ALADAĞ’DA 50’YE YAKıN OCAKTA KROM MADENI ÇıKARıLMAKTA VE
MEVCUT 4 IġLETMEDE KROM MADENI IġLENEREK KONSANTRE HALINE
GETIRILIP IHRAÇ EDILMEKTEDIR. REZERV BAKıMıNDA TÜRKIYE’NIN
ÜÇÜNCÜ ZENGIN REZERVINE SAHIP BÖLGEDIR. BU TESISLER 2.400
CIVARıNDA IġÇI ISTIHDAM ETMEKTEDIR.
 (ĠĠĠ) TUNGSTEN: Önemli tungsten mineralleri Ģelit (CaWO4),
volframit ((Fe, Mn) WO4) Ferberit (FeWO4) ve hubnerite (MnWO4 )
dir.
 Tungsten çoğunlukla alaĢımlı çeliklerde ferro -tungsten (FeW)
olarak, yüksek-hız kesici takım çeliklerinde tungsten karbür olarak
kullanılır. Ayrıca elektrik lambalarında tel ısıtıcı(filament) olarak
kullanılır.
 (ĠV)MAGNEZYUM: Magnezyum dolomit (MgCO3.CaCO3) manyezit
(MgCO3), Karnalit (MgCl2.KCl.6H2O), Brusit(Mg (OH) 2) ve deniz
suyundan (% 0,13 Mg) üretilir. Magnezyum ve alaĢımları genellikle
yapı malzemelerinde ve ayrıca birde titanyum, zirkonyum ve
uranyum üretiminde indirgeyici reaktif olarak kullanılır. Ayrıca
magnezyum magnezit tuğla yapımında kullanılır.
 (V) BOR: Bor önemli bir cevher mineralidir. Doğada borax
(Na2O.2B2O3
.1OH2O) ve kolemanit (2CaO.2B2O3
.5H2O)olarak
bulunur. Borax Ģeklinde bulunan Bor deterjan yapımında kullanılır.
Borik oksit (B2O3
) özellikle ergitme esnasında kullanılır, curufun
akıĢkanlığını artırır. Ayrıca çelik endüstrisinde CaF2 nin yerini de
kolomanit almıĢtır.
 (VĠ) CĠVA: Civanın temel cevher minerali zinober (hg-sülfit minerali)This post first appeared on Mhendislerin Mekan, please read the originial post: here

Share the post

METAL KAYNAKLARI, YAKITLAR VE REFRAKTERLER

×

Subscribe to Mhendislerin Mekan

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×