Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

Tahliye pompasının performansının ölçülmesi. - Tasarım Ödevi

Yazar: omerkarahan
Konu: Tahliye pompasının performansının ölçülmesi. - Tasarım Ödevi
Tarih: 16/4/2017, 19:42 (GMT 3)

Tahliye pompasının performansının ölçülmesi , yeni çarkların oluşturduğu pompa Hm - Q grafiklerinin yorumlanmasına dair tasarım ödevi + kullanılan MATLAB kodları ;

Makine Mühendisliği Tasarımı
(MMM 405)
DÖNEM SONU RAPORU

Proje Konusu: Çamaşır makinesi tahliye pompasının performansının ölçülmesi.

Aralık 2016

POMPA TASARIMI
İÇİNDEKİLER
1.POMPALAR.1
1.1. Pompa Nedir ?.1
1.2. Pompaların Sınıflandırılması.1
1.2.1. Pozitif Yer Değiştirmeli Pompalar.2
1.2.1.1 Pistonlu Pompalar (Recipratating).2
1.2.1.1.1 Piston, Plunger (Dalgıç) Pompalar.2
1.2.1.1.1 Diyafram Pompa.3
1.2.1.2 Döner Pompalar (Rotary).4
1.2.1.2.1 Dişli Pompalar.4
1.2.1.2.2 Lob Pompalar.6
1.2.1.2.3 Vidalı (Screw) Pompalar.7
1.2.1.2.4 Döner-Pistonlu Pompalar .7
1.2.1.2.5 Kanatlı-Pistonlu Pompalar.7
1.2.1.2.6 Paletli Pompalar……………………………………….8
1.2.2 Kinetik Pompalar.9
1.2.2.1. Santrifüj Pompalar.9
1.2.2.1.1. Salyangozlu Pompalar.12
1.2.2.1.2. Difüzörlü (kademeli) Pompalar.12
1.2.2.1.3. Derinkuyu Pompaları.12
1.2.2.2 Özel Etkili Pompalar.13
1.2.2.2.1. Pervaneli Pompalar.13
1.2.2.2.2 Türbinli Pompalar.13
1.2.2.2.3. Jet Pompalar.142. DENEY.15
2.1. Deneyin Hazırlık.15
2.1.1. Ana Çarkın Boyutlarının Ölçülmesi.15
2.1.2. Ana Çarka Benzer Diğer Çarkların Tasarlanması.15
2.1.3 Salyangoz Pompanın Deney Düzeneğine Bağlanması.19
2.1.4. Deney Düzeneği Elemanları.……………………………………….20
2.2. Deney İçin Teorik Bilgiler.21
2.3. Deneyin Yapılışı.22
2.4. Deneyin Analizi.23
2.4.1. 3 Kanatlı Düz .23
2.4.2. 3 Kanatlı Eğik.25
2.4.3. 4 Kanatlı Düz.27
2.4.4. 4 Kanatlı Eğik.29
2.4.5. 5 Kanatlı Düz.31
2.4.6. 5 Kanatlı Eğik.33
3. SONUÇLARIN KARŞILAŞTIRILMASI.35
3.1. Düz Kanatlı Çarkların Karşılaştırılması………………………….35
3.2. Eğik Kanatlı Çarkların Karşılaştırılması………………………….37
3.3. Toplu Sonuç Karşılaştırılması Grafikleri……………………….39
4.KAYNAKÇA……………………………………………………….…….40

1.POMPALAR
1.1 Pompa Nedir?
Tankta bulunan akışkanı, ayarlanan basınç ve debide sisteme gönderen devre elemanıdır. Pompalar, mekanik enerjiyi hidrolik enerjiye dönüştürür. Pompa, dönme hareketini elektrik motorundan alır. Pompalar basınç oluşturmaz. Akışkan sistemde bir engelle karşılaştığında basınç oluşur.
Pompalar, mekanik enerjiyi hidrolik enerjiye dönüştürür. Motor (İlk hareket ettirici) tarafın-dan tahrik edildiğinde, pompa temelde iki görevi yerine getirir. Öncelikle, pompa giriş bölümünde kısmî bir vakum oluşturur. Bu vakum, atmosferik basıncın akışkanı hazneden (depodan) pompaya doğru göndermesini sağlar. İkinci olarak, pompanın mekanik hareketi,
bu akışkanı pompalama boşluklarında hapsederek pompa içinden geçirip hidrolik sisteme basar.
1.2. Pompaların Sınıflandırılması
Pompalar çok çeşitlidir ve değişik şekillerde sınıflandırılabilir. Pompaları iki genel sınıfta toplayabiliriz.
Pozitif yer değiştirmeli pompalarda pompa içindeki akışkan hacmi değişmekte, çalışma sadece mekanik ve statik kurallara bağlı kalmaktadır. Hacimsel pompalar da iki ayrı grupta incelenebilir. Kinetik pompalar çoğunlukla santrifüjlü pompalardır; ayrıca jet pompalar, gaz kaldırmalı pompalar, hidrolik ram pompalar, elektromagnetik pompalar ve tersinir santrifüjlü pompalar gibi pompalar özel etkili pompalar başlığı altında toplanabilir.

1.2.1. Pozitif Yer Değiştirmeli Pompalar
1.2.1.1 Pistonlu Pompalar (Recipratating)
Bu tip pompalar, içine aldığı akışkana karşı hareket eden bir piston yoluyla, akışkan sistemine enerji verir. Akışkanın akışı pompa geometrisine bağlı olduğundan, akışkan dinamiği ilkeleri fazla önemli değildir. Piston bir buhar motoru veya bir elektrikli motorla yürütülür. Pistonun herbir hareketinde pompadan sabit miktarda akışkan boşaltır.
Akışkan miktarı, silindirin hacmine ve içindeki pistonun hareket sayısına bağlıdır. Gerçekte iletilen akışkan miktarı silindirin doldurulması sırasındaki kaçaklar ve pistondan olabilecek sızıntılar nedeniyle pompanın teorik değerinden daha düşüktür.
Bu nedenle "hacimsel (volumetrik) verim" denilen bir tanım yapılır.İyi tasarlanmış ve bakımlı bir pompada hacimsel verim % 95 in üzerindedir. Diğer bir verim tanımı (daha önemlidir), yapılan işlerle ilgilidir:


Pompayı çalıştırmak için bir elektrik motoru kullanılıyorsa bir "pompa-motor" verimi söz konusudur; bu durumda verim, akışkan üzerinde yapılan işin, motora verilen elektrik enerjisine oranı yapılır.
1.2.1.1.1 Piston, Plunger (Dalgıç) Pompalar
Pistonlu pompalar, endüstriyel ve seyyar hidrolik sistemler için genellikle gerçek yüksek performanslı pompalar olarak kabul edilir. Kanatlı pompalar ve dişli pompalar 15–20 MPa’ lık basınç düzeylerine ulaşmaya çalışırken radyal pistonlu pompalar 65 MPa’ lık basınç düzeyine rahatlıkla erişir. Pistonlu pompalar, düşük basınç koşullarında çok rahat hareket eder ve modern tasarımları sayesinde, çoğunlukla %95 veya daha yüksek toplam verim düzeyine rahatlıkla ulaşır. Akışkanda aşınmaya yol açabilecek tanecikler bulunması halinde pistonlu pompalar önerilmez
Dalgıç (plunger) pompa olarak tanımlanan pompalar ilke olarak pistonlu pompalara benzer, ancak bunlarda piston çapı silindir çapından çok küçüktür.
Piston bir salmastra kutusu içinde hareket eder, silindir içindeki sıvı üzerine basınç yapar ve onu iter. Pistonun geri gelmesi sırasında akışkan üzerindeki basınç kalkacağından silindire emiş tarafından yeni sıvı girer
Dalgıç pompalar çok yüksek basınçlar için uygundur. Ayrıca pistona yapışan ve silindire etki eden (çözen) sıvıların pompalanmasında da kullanılır. Bunlarda segman ve silindir gömleği bulunmaz.Şekil-1: Dalgıç Pompa Şekil-2: Pistonlu Pompa


1.2.1.1.1 Diyafram Pompa
Hava ile çalışan diyaframlı pompalar (kısaca "havalı pompalar") endüstrinin birçok alanında kullanılan bir pozitif deplasmanlı pompa çeşitidir. Emme basma tulumbaya benzer prensipte çalışır. Havalı diyafram pompalar elektrik motoru ile değil, basınçlı hava ile tahrik edilir. Pompanın akış kapasitesine ve işletme şartlarının gerek duyduğu basınç değerine bağlı olarak uygun kapasitedeki bir kompresörün hava hattına bağlanarak çalıştırılır.
  Elektrikle çalışmadığı için patlamazlık (ex-proof) özelliği vardır. Bu sebeple akaryakıt, sovent (çözücü) ve diğer bir çok yanıcı ve parlayıcı akışkanın pompalanmasında sıklıkla tercih edilmektedirler.
Yüksek viskoziteli sıvıları çok rahat pompalayabilirler. Bakımı işletme içerisinde ve çok çabuk yapılabilir Derinden emiş yapabilme, kuru olarak çalışabilme   özelliklerinin yanı sıra, pompalama debisi ve basıncının çok kolay ayarlanır. Bu sebeple havalı pompalar bir çok endüstride, pompalama, sirkülasyon, dolum, dozlama gibi çok çeşitli uygulamalarda kullanılmaktadır.

Şekil-3: Diyafram Pompa
1.2.1.2 Döner Pompalar (Rotary)
Bu tür pompalarda akışkan pompa içine alınır ve dönme hareketiyle dışarı boşaltılır. Döner pompalar, akışkan giriş ve çıkışının çek vanalarla (klepeler) kontrol edildiği pistonlu pompalardan farklıdır; bir miktar sıvıyı yakalanır (kapan gibi) ve basma noktasına kadar götürülür.
Sıvı, pompa girişinde, dişliler arasındaki boşluğa dolar. Dişli döndüğünde sıvı, dişler ve pompa kasası arasında hapsolur ve basma hattına taşınır.
Döner pompalar, aşındırıcı olmayan ve yüksek-viskoziteli sıvılar için uygundur. Akışkanın yağlama özelliği dişlilerin aşınmasını azaltır.
1.2.1.2.1 Dişli Pompalar
İçiçe dişli pompa; viskozite sözkonusu olduğunda ilk akla gelen pompadır. Emme kabiliyetleri mükemmeldir.Yüksek hızlarda döndürülmezler Çok düşük giriş basınçlarında dahi emiş performansları iyidir. Pompanın her bir turunda dişlerin açılması yavaşça olur, böylece kavitasyon riski azdır. Bu pompa tipi kesintisiz düzgün bir akış sağlar. Yalnızca iki hareketli parça mevcuttur Bunlar rotor ve avare dişlidir. Rotor ana-şaft ile beraberdir ve direkt tahrik alır . Kullanılacak malzemeyi basılacak akışkan belirler. Akışkanın viskozitesi döküm türünü, yatakların malzemesini,ve sızdırmazlık şeklini belirler. İçiçe dişli pompalar kullanımı kolay bakımı fazla zahmetli olmayan pompalardır. Her iki yönde aynı kapasite ile çalışabilir-ler. Ancak bazı mekanik salmastra tipleri konik sarımlı yaya sahip olduğundan, bu durumda
ters sarımlı yay temin edilir.
Bu pompanın çalışmasında pompanın dişleri birbirinden ayrılmaya başladığında emme tarafında boşluklar meydana gelir. Giderek büyüyen bu hacimler sıvı ile dolar. Sıvı hila1in içinde avare dişli tarafından, ve hilalin dışındaki hacimde ise rotor dişli tarafından itilir.


gövde dişlisi
hareketli dişli sabit hilal

Şekil-4: İçiçe dişli pompa
Kullanım alanları genellikle: Tanker, terminal yükleme ve boşaltma,filterizasyon, Devridaim,transfer,yağlama,genel endüstriye,denizcilik,petrokimya,hafif, orta veya ağır hizmet.
Düz dişli pompa; en bilinen pompalama prensibinde çalışırlar. Bilhassa çeşitli makina- larda yağlama, güç aktarma veya yakıt besleme pompası olarak hizmet verirler. Ebatları büyüdükçe belisel dişliler ile daha yumuşak ve sessiz bir çalışma sağlanır. Küçük ebatlardaki pompalar 1750 ve 3450 devirlerde direkt motordan tahrikle çalışa-bilirler. Sıvı viskozitesi arttıkça daha yavaş devirler seçilir. Hassas toleranslarda imal edilebildiklerinden, ince sıvılarda iyi sonuç verirler. Poliıner1erin, yakıt1arın ve pahalı akışkanların transferinde tercih edilirler. dişler açıldığında oluşan boşluk sıvı ile dolar. Ve dişliler ile gövde iç yüzeyi arasında taşınarak basma tarafına nakledilirler. Dişliler kavuştuğunda sıkışma ve basınç meydana gelir, sıvı transferi gerçekleşir. Dişlilerin bulunduğu iki şaft dengeli yataklanmıştır. Yüksek basınçlarda çalışabilen bu tip pompalar hidrolik basınç pompası olarak kullanılmaktadır.

Şekil-5: Düz dişli pompa
1.2.1.2.2 Lob Pompalar
Düzgün ve sürekli bir akış verirler. Çok sessizdirler. Az bakım gerektirirler Çalışma prensipleri düz dişli pompalar ile aynıdır. Tek fark Loblar birbirine asla temas etmez. Tahrik pompanın arka iç kısmındaki zamanlama dişlilerinde iletilir. Temassız çalışması sessizliğinin ve uzun ömürlü oluşunun kaynağıdır Diğer pozitif yer değiştirmeli pompalar katı partiküllere neredeyse hiç izin vermez iken, lob pompalar oldukça büyük partikülleri zarar vermeden iletirler. Loblar arasında boşluk hassas olmadığından ince sıvılarda performansları iyi değildir. Yük karakteristikleri ve emiş kabiliyetleri diğer pozitif yer değiştirmeli pompalara göre oldukça zayıftır. Sıvı viskozitesi ile devirleri ters orantılıdır. Lob pompalar bilhassa gıda, ilaç, parfümeri endüstrilerinde çok temiz alanlarda çalışırlar. Gıda şartlarına uygundur. Uzun ömürlü ve korozyona dayanıklıdırlar. CIP (clean-in-place) ve SIP (service-inplace) özellikleri çok tatmin edicidir. Emiş kabiliyetleri vardır. Vişne, zeytin gibi içinde katıların bulunduğu mayileri de pompalayabilirler

 !  .This post first appeared on Mhendislerin Mekan, please read the originial post: here

Share the post

Tahliye pompasının performansının ölçülmesi. - Tasarım Ödevi

×

Subscribe to Mhendislerin Mekan

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×