Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

Ege Plastik Staj Defteri

Yazar: harunöztürk
Konu: Ege Plastik Staj Defteri
Tarih: 19/12/2016, 15:03 (GMT 3)

Ege Plastik Staj Defteri

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ i
İÇİNDEKİLER ii
ŞEKİLLER LİSTESİ iv
1.GİRİŞ 1
PETROKİMYA PLASTİK SEKTÖRÜ VE TÜRKİYE’DEKİ GELİŞİMİNE BAKIŞ 1
2. PLASTİKLERE AİT TEMEL BİLGİLER 3
2.1. Giriş 3
2.2. Plastikler neden yapılırlar? 4
2.3. Plastiklerin sınıflandırılmaları 4
2.4. Plastiklerin tanımlanmaları 5
2.5. Plastiklerin fiziksel özellikleri 6
3. PLASTİKLERİN SINIFLANDIRILMASI 9
3.1. Plastik kategorilerinin tanıtılması 9
3.2. Termoplastikler 9
3.3. Çapraz bağlı plastikler (Elastomerler ve termosetler) 11
4. PLASTİKLERİN KARIŞIM YAPILMASI (COMPOUNDİNG) 13
4.1 Genel bakış 13
4.2 Katkı ilavesi ve ölçümleme 13
Katkılar 13
4.3. Karıştırma 14
4.4. Plastikleştirme 16
4.5 Ufak parçalar haline getirmek (Pelletizing) 17
4.6. Boyut küçültme 18
5. PLASTİKLERİN İŞLENMESİ VE FABRİKASYONU 18
5.1. Fabrikasyon ve işleme metotları 18
5.2 Termoplastiklerin şekil verme metotları 20
6. PLASTİK BORU İŞLEME METODLARI 21
6.1. Ekstruzyon Tesisleri ve Metodları 21
6.1.1. Boru Profil ve Hortum İmalat Tesisleri 21
6.1.2. Ekstruder 23
6.1.2.1. Giriş 23
6.1.2.2. Tek Vidalı Ekstrudeklerin Yapısı 26
6.1.2.2.1. Vida 27
6.1.2.2.1.1. Ventli (Süpablı) Vidalar 31
6.1.2.2.1.2. Vida Ucu 32
6.1.2.2.2. Eritme Silindiri 32
6.1.2.2.3. Beslenme Bunkeri 34
6.1.2.2.5. Dişli 36
6.1.2.2.6. Vida Yatağı 38
6.1.2.2.7. Isıtma ve Soğutma Sistemleri 39
6.1.2.2.8. Sıcaklık Kontrolü 40
6.1.2.3. Tek Vidalı Ekstruderlerde Yeni Gelişmeler 42
6.1.2.4. Tek Vidalı Ekstruderlerde Endüstriyel İmalat Mühendisliği 44
6.1.2.4.1. Çalışma Birimlerinde Vidanın Yapısal Düzenlemesi 44
6.1.2.4.2. Plastiklerin Vida İçindeki Hareketi 45
6.1.2.4.3. Plastiklerin Erimesi 45
6.2. Enjeksiyon 46
6.2.1. Plastik Enjeksiyonu Nedir? 46
6.2.2. Enjeksiyon İşleminin Elemanları 50
6.2.2.1 Enjeksiyon makinası 50
6.2.2.1.1 Enjeksiyon ünitesi 50
6.2.2.2.1.2 Mengene ünitesi 52
6.2.2.2. Kalıp 55
6.2.2.2.1 Yolluk sistemi 56
6.2.2.2.2. Kalıp boşluğu 58
6.2.2.2.3. İtici sistemi 59
7. EGEPLAST A.Ş’ nin GENEL HATLARIYLA TANITIMI 60
7.1. Genel 60
7.1.1. Ürün Kapasitesi 60
7.1.2. Pazarlama ve Satış 60
7.2. Egeplast A.Ş. 61
7.2.1. Ürün Grupları 61
7.2.2. Ürün Kapasitesi 61
7.2.3. Kalite Kontrol 62
7.2.4. Üretim Üniteleri 63
KAYNAKÇA 65

ŞEKİLLER LİSTESİ
Şekil 2.1. Plastiklerin sınıflandırılmaları 4
Şekil.3.1. Plastiklerin sınıflandırılmaları. 9
Şekil.3.2. Lineer ve dallanmış zincir molekülleri 9
Şekil.3.3. Amorf ve semikristal termoplastiklerin yapıları 11
Şekil.3.4. Elastomer ve termosetlerin yapıları 12
Şekil 4. l Karışım yapma tipleri 13
Şekil 4.2. Serbest düşmeli mikser 15
Şekil 4.3. Türbülanslı mikser (Wirbel mikseri) 15
Şekil 4.4. Bir makaslama merdane değirmeni ile sürekli karıştırıcı 16
Şekil 4.5. İç mikser 16
Şekil 4.6. İplik pelletizer 17
Şekil 4.7. Sıcak pelletizer 17
Şekil 4.8. Kesme değirmeni 18
Şekil. 5.1. Fabrikasyon ve işleme metotlarına toplu bir bakış 19
Şekil 5.2. işleme ve şekil verme metotları 20
Şekil 6.1. Boru eksturzyon tesisi 23
Şekil 6.3. Sumatra zamkı (Guttopercha) ile 19.asırda kablo kaplamada kullanılan vidalı bir pres. 24
Şekil 6.4. MAT tekniğine göre imal edilmiş bir ekstruder. 25
Şekil 6.5. Bir ekstruderin şematik olarak çizimi. 27
Şekil 6.6. Eksüuder Vidası. 27
Şekil 6.7.Üç zonlu vida 28
Şekil 6.8. Gövde çapı devamlı bir şekilde artan vida 28
Şekil. 6.9. Bir vidanın kodlaması 28
Şekil 6.10. Vida çapı ile orantılı vida adımı 30
Şekil 6.11. Değişik tipte vidalar 31
Şekil 6.12. Farklı vida uçları 32
Şekil 6.13. Taşıyıcı kov anlı eritme silindiri 33
Şekil 6.14. Vida diş üstü ile silindir arasındaki açıklık. 33
Şekil 6.15. Besleme bunkerleri 34
Şekil 6.16. Karıştırıcılı besleme bunkeri. 35
Şekil 6.17. Bir ekstruder dişlisi. 36
Şekil 6.18. İki değişik pozisyonda sınırsız değişken dişli (PIV - Dişli) 37
Şekil 6.19.a. Vida yatağı 38
Şekil 6.19.b.Çok yarıklı şaft (1) ve vida şaftı (2) 38
Şekil 6.20. Ekstruder silindiri için ısıtıcı buhar 39
Şekil 6.21. Besleme bölümü su soğutması 39
Şekil 6.22. Bir termokapılın çalışma metodu 40
Şekil 6.23. Elektronik kontrolör 41
Şekil 6.24. Tek vidalı bir ekstruderin yivli besleme bölümü. 42
Şekil 6.25. Vidaların karıştırma ve Makaslama bölümleri. 43
Şekil 6.26 Üç zonlu bir vidanın yapısı. 44
Şekil 6.27. Vida dişleri arasında erime işlemi. 46
Şekil 6.28. Plastik enjeksiyon tekniğiyle üretilmiş tipik eşyalar 47
Şekil 6.29. Bir plastik enjeksiyon makinası 47
Şekil 6.30. Bir enjeksiyon prosesi 48
Şekil 6.31. Ocak ve helezon 51
Şekil 6.32. Bir enjeksiyon makinasının mengene sistemi 52
Şekil 6.33. Tek makaslı mekanik bir mengene sistemi 53
Şekil 6.34 Tam hidrolik bir mengene sistemi 54
Şekil 6.35 Bir enjeksiyon kalıbının yapısı 56
Şekil 6.36. Basit bir kalıp yolluk sistemi 57
Şekil 6.37. Çıkıntılı hareketli par çak bir kalıp 58
Şekil 6.38. İtici sistemi 59
Şekil 7.1. Şirketin Genel Döngüsü 63
Şekil 7.2. Egeplast A.Ş. Organizasyon Şeması 64


1.GİRİŞ
PETROKİMYA PLASTİK SEKTÖRÜ VE TÜRKİYE’DEKİ GELİŞİMİNE KISA BİR BAKIŞ
Günlük hayatımızda plastik eşya kullanımı her gün biraz daha artmaktadır. Eskiden ağaç, metal, yün, pamuk, kağıt, vesaire gibi geleneksel malzemelerden imal edilen bir çok eşya bugün plastik esaslı malzemelerden yapılmaktadır. Elektronik cihazların, beyaz eşyaların, giysilerin, inşaat malzemelerinin, döşemelerin vb. yapılarında plastik malzeme miktarı giderek artmaktadır. Mühendislik plastikleri ada verilen ve sayıları zamanla hızla artan malzemeler makine ve teçhizatlarda metallerin yerini almaktadır.
Plastik malzemelerin tarihi çok yenidir. İkinci Dünya savaşı öncesinde ilk plastikler kömür hammaddesi kullanılarak üretilmiş ancak daha sonraki yıllarda kömürün yerini petrol almıştır. Plastiklerin memleketimizde kullanımı takriben 1880 yılında başlar. Bu tarihe kadar Lületaşı ve kehribardan imal edilen çeşitli süs eşyaları, ithal edilen çubuk galalitlerin ülkemize girmesiyle, plastiklerden üretilmeye başlanmıştır. Yurdumuzda plastik işleme sanayi 1955 senesinden sonra kurulmaya başlamış, plastiğin günlük yaşantımıza geniş çapta girmesiyle, bu sanayi kolu günden güne gelişmiştir. Plastiğin bu önlenemez yükselişi başlıca iki özelliğinden kaynaklanmaktadır:
Plastikler metallere göre hafif, ısı ve elektriğe karşı daha yalıtkan olup, kimyasal ve fiziksel özellikleri ile birçok üstünlüğe sahiptir.
Plastikler hammadde olarak daha bol, daha ucuz ve imalat süreçleri daha basit ve bunun sonucu olarak daha ekonomiktir.
Bu iki üstünlük plastiğin otomotiv, havacılık, yapı, elektrik – elektronik sanayileri başta olmak üzere hemen hemen tüm sanayilerde kullanımı kaçınılmaz hale getirmektedir.
Ülkemizin kalkınmasına paralel olarak gerçekleşen plastik mamullerin tüketimindeki artış, plastik sanayiinin ve bu sanayi hammaddelerinin dışa bağımlılığını azaltacak yatırımların yapılmasına neden olmuştur. Plastik sektörünün en büyük girdileri olan petrokimyasal maddeleri üretmek üzere PETKİM Petrokimya A.Ş. kurulmuş ve Petkimin kurulması ile petrokimya plastik sektörü inanılmaz bir yükselişe geçerek her çeşit plastik üretimi yapan tesis sayısı giderek artmıştır. 1970’li yılların başında ülkemizde ilk defa YARPET A.Ş.’de termoplastiklerin üretimi gerçekleştirilmiştir. Artan talebi karşılamak için Petkim A.Ş. Aliağa’da ülkemizin ikinci Petrokimya kompleksi olan Alpet A.Ş’yi kurmuş ve 1985’li yılların plastik hammadde üretimine başlamıştır.
Bugün Türk sanayii her türlü plastik teknolojisini kullandığı gibi, makine ve teçhizat üretiminde de önemli bir yere sahiptir. İmalatlarında ana hammadde veya yardımcı girdi olarak plastik malzemeleri kullanan fabrikalarımızın sayıları gün geçtikçe artmakta ve bu fabrikalarda yüz binlerce insan çalışmaktadır.
Günümüzde gelişmişliğin bir göstergesi olarak değerlendirilen plstik maddelerinin tüketimi, işlenilmesi, kullanım alanları konularında yoğun çalışmalar yapılmaktadır.This post first appeared on Mhendislerin Mekan, please read the originial post: here

Share the post

Ege Plastik Staj Defteri

×

Subscribe to Mhendislerin Mekan

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×