Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

Yenilenebilir enerji-güneş enerjisi araştırma tezi

Yazar: tahsinn
Konu: Yenilenebilir enerji-güneş enerjisi araştırma tezi
Tarih: 25/9/2016, 21:59 (GMT 3)

Yenilenebilir enerji dersi için vize sınavı notu için yaptığımız araştırma.

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ. ii
İÇİNDEKİLER . iii
ÖZET. . v
BÖLÜM 1.
GİRİŞ…………………………………………………………………………. 1
1.1. Güneş Enerjisi……………………………………………………. 1
1.2. Türkiye’de Güneş Enerjisi………………………………………… 4
BÖLÜM 2.
GÜNEŞ PİLLERİ……………………………………………………………. 6
2.1. Güneş Pillerinin Tarihsel Gelişimi………………………………… 6
2.2. Güneş Pillerinin Özellikleri………………………………………. 7
2.2.1. Maddenin yapısı ve yarı iletkenler…………………………. 8
2.2.2. N tipi yarı iletken…………………………………………… 11
2.2.3. P tipi yarı iletken……………………………………………. 12
2.2.4. P-N kavşağı…………………………………………………. 13
2.2.5. Yarı iletkenlerin katkılanması………………………………. 15
2.2.6. Güneş pili eşdeğer şeması…………………………………. 17
2.2.7. Fotovoltaik pil………………………………………………. 20
2.3. Güneş Pillerinin Çalışma İlkesi…………………………………. 21
2.3.1. Güneş pillerinin yapısı……………………………………. 22
iii
2.4. Güneş Pili Çeşitleri………………………………………………. 26
2.4.1. Selenyum güneş pili………………………………………. 26
2.4.2. Silisyum güneş pili………………………………………… 26
BÖLÜM 3.
GÜNEŞ PİLİ ÇEŞİTLERİ……………………………………………………. 28
3.1. Kristal Silisyum Güneş Pilleri……………………………………. 28
3.2. Monokristal Silisyum Güneş Pilleri………………………………. 28
3.3. Semikristal(Yarıkristal) Silisyum Güneş Pilleri…………………. 29
3.4. Ribbon Silisyum Güneş Pilleri……………………………………. 29
3.5. Polikristal Silisyum Güneş Pilleri………………………………… 29
3.6. İnce Film Güneş Pilleri…………………………………………… 29
3.7. Amorf Silisyum Güneş Pilleri……………………………………. 30
3.8. Bakır İndium Diselenoid Güneş Pilleri…………………………… 30
3.9. Diğer Yapılar……………………………………………………. 31
BÖLÜM 4.
GÜNEŞ PİLİ GÜÇ VERİMLİLİKLERİ VE KULLANIM ALANLARI……. 32
4.1. Güneş Pili Güç Verimlilikleri……………………………………. 32
4.2. Güneş Pili Kullanım Alanları……………………………………. 33
4.2.1.Dünyadaki güneş pili uygulamaları………………………. 35
4.2.2. Türkiye’deki güneş pili uygulamaları……………………. 36
4.2.3.Güneş enerjisi sistemlerinin ekonomik analizi ve
konvansiyonel enerji kaynaklarıyla maliyetlerin
karşılaştırılması……………………………………………. 36
4.2.4. Güneş pili uygulama örnekleri……………………………. 38
4.2.5. Güneş pillerinin teknik ve ekonomik değerleri……………. 41
BÖLÜM 5.
GÜNEŞ PİLİNİN ÇALIŞMASINI ETKİLEYEN DIŞ FAKTÖRLER………. 44
5.1. Sıcaklığın Etkisi…………………………………………………. 44
5.2.Yüzey Parametresinin Etkisi………………………………………. 46
5.3. Spektral Etki………………………………………………………. 46
iv
5.4. Foto Açısal Etki…………………………………………………. 47
5.4.1. Foto açısal etkinin deneysel yolla incelenmesi……………. 48
5.4.1.1. Tek güneş pili ile yapılan deney……………………. 48
5.4.1.2. Seri bağlanmış iki tane güneş pili ile yapılan deney … 51
5.4.1.3. Paralel bağlanmış iki tane güneş pili ile yapılan deney 53
5.4.1.4. Sonuç………………………………………………… 56
BÖLÜM 6.
GÜNEŞ PİLLERİ İLE İLGİLİ İSTATİSTİKSEL BİLGİLER ……………… 57
6.1. 1971-2001 Yılları Arasında Güneş Enerjisinden Faydalanarak
Elektrik Enerjisi Üretmek Amacıyla Kurulan Tesislerin Toplam
Kurulu Güç Değerleri…………………………………. 57
6.2. 1992-2003 Yılları Arası Toplam Fotovoltaik Güç Üretimindeki
Değişim……………………………………………………………. . 58
6.3. 2003 Yılında Dünya Genelinde PV Üretiminin Yüzdelik Dağılımı 59
6.4. 1998-2003 Yılları Arası Dünya PV Üretimi (MW).60
6.5. Dünya Genelinde 1996-2005 Yılları Arasında Güneş Pili
Çeşitlerinin Pazar Paylarındaki Değişim……………………. 60
6.6. Türkiye’de Yapılan Güneş Pili Uygulamaları . 61
6.7. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Teşvik Edilmesi….62
6.8. Dünyadaki Güneş Pili Üreticileri Ve Üretim Teknolojileri…. 65
BÖLÜM 7.
7.1. Güneş Enerjisiyle Sulama Sistemleri .68
7.2.Güneş Enerjisiyle Su Pompalama İçin Doğrudan Dönüşüm Yöntemleri. . 68
7.3.Fotovoltaik Etki ile Çalışan Güneş Enerjisiyle Sulama Sistemleri. . 69
7.4. Güneş Panelli Sulama Sistemine Çiftçilerin Yaklaşımı. . 70
7.5. Güneş Panelli Sulama Sistemini Kullanma Durumu. .71
7.6. Güneş Panelli Sulama Sistemlerin Karşılaştırılması. 72
BÖLÜM 8.
SONUÇLAR VE ÖNERİLER. 74
KAYNAKLAR .78This post first appeared on Mhendislerin Mekan, please read the originial post: here

Share the post

Yenilenebilir enerji-güneş enerjisi araştırma tezi

×

Subscribe to Mhendislerin Mekan

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×