Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

ubezpieczenia zdrowotne w niemczech

Otrzymywanie od państwa niemieckiego każdego rodzaju renty lub emerytury wiąże się z okresem w którym odprowadzane był składki na Ubezpieczenie emerytalne lub rentowe. Minimalny okres dla poszczególnych rodzajów renty to 5, 15 i 35 lat.

Do okresu ubezpieczenia zalicza się między innymi
 - okresy składkowe płacone obowiązkowo lub dobrowolnie
 - okresy zastępcze
-  okresy zaliczane do ubezpieczeń uzyskanych w małżeństwie uprawnień emerytalnych Emerytura w  Niemczech (renta z tytułu wieku)
- minimalny okres płacenia składek na ubezpieczenie emerytalne w Niemczech to 5 lat
- wiek emerytalny -  67 lat

Obecnie z przyczyn demograficznych państwowe emerytury nie są wystarczająco wysokie, by mogły zapewnić emerytom zachowanie dotychczasowego standardu życia. Z tego względu warto pomyśleć o skorzystaniu z trzeciego filaru systemu emerytalnego, czyli z ubezpieczenia prywatnego.

Filar ten jest przeznaczony dla osób, które nie są objęte ustawowo płaceniem składek na państwowe ubezpieczenie rentowo-emerytalne i muszą już  teraz zatroszczyć się o emeryturę prywatną.

Jakie korzyści daje nam prywatne ubezpieczenie emerytalne?

Ubezpieczony sam decyduje jaka i jak często wpłaca składki na konto, w momencie podpisywania umowy znana jest juz minimalna emerytura, którą otrzyma po przejściu w wiek emerytalny. Wpłacany kapitał jest inwestowany w wszelkiego rodzaju fundusze o stałym oprocentowaniu lub też w fundusze bardziej ryzykowne ale które mogą przynieść nam potencjalnie większy zysk.

Składka wpłacana na prywatny fundusz emerytalny jest chroniona od ewentualnej inflacji. Ubezpieczony decyduje czy chce otrzymywać miesięczna emeryturę czy też woli wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego. Gwarantowana wypłata zaoszczędzonego kapitału plus wygenerowane w ciągu okresu oszczędzania odsetki są przekonywujacym argumentem przemawiającym za prywatnym ubezpieczeniem emerytalnym. Na wszystkie pytania odpowiemy Państwu osobiście lub meilowo

Ubezpieczenie emerytalne jest ubezpieczeniem inwestycyjnym, takie ubezpieczenie zwiera gwrancje wypłacenia zgromadzonych składek w okresie oszczędzania. Możliwość wyboru pomiędzy wypłatą kapitału  (w całosci lub częsciowo) a dożywotnią emerytura należy do klienta.

Proponujemy indywidualne rozwiązania, dostosowane do każdego z osoba w zależnosci od celu i potrzeb.

Nasze doradctwo jest bezpłatne i niezobowiązujace

Kontak

Adamczuk Agnieszka
Mobil:0049 152 26254230
E-Mail: [email protected]

Schönbornstr. 1
54295 Trier
Graeffstr. 5
50823 Köln
Deutschland

Website: www.pro-expert.eu

gewerbe, gewerbe a ubezpieczenie, ubezpieczenia gewerbe, ubezpieczenia na gewerbie, ubezpieczenia w niemczech, ubezpieczenie, ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne na gewerbie,

This post first appeared on Ubezpieczenia W Niemczech, please read the originial post: here

Share the post

ubezpieczenia zdrowotne w niemczech

×

Subscribe to Ubezpieczenia W Niemczech

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×