Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

Nομικό ελάττωμα πωληθέντος, αποζημίωση

Κατά το άρθρο 514 ΑΚ, ο πωλητής έχει υποχρέωση να μεταβιβάσει το αντικείμενο της πωλήσεως ελεύθερο από κάθε δικαίωμα τρίτου ( νομικό ελάττωμα ). 

Με τη διάταξη αυτή συμπληρώνεται η κατά το άρθρο 513 του ίδιου Κώδικα υποχρέωση του πωλητή να μεταβιβάσει την κυριότητα του πωληθέντος πράγματος και να παραδώσει τούτο στον αγοραστή, έτσι ώστε να προσπορίσει στον τελευταίο κυριότητα με το περιεχόμενο που προσδιορίζεται από το άρθρο 1000 ΑΚ, εφόσον δεν υπάρχουν επί του πράγματος δικαιώματα τρίτων περιοριστικά των αναφερομένων στο άρθρο αυτό εξουσιών του κυρίου ( βλ ΑΠ 963 / 96 Δνη 39, 856,  ΑΠ 1404 / 94 Δνη 38, 625, ΕΘ 380 / 94 Αρμεν 1994, 1363 ). 

Συνεπώς αν ο πωλητής μεταβίβασε μεν την κυριότητα, αλλά με την επιβάρυνση δικαιώματος τρίτου, υπάρχει παράβαση της υποχρεώσεώς του που απορρέει από τη διάταξη του άρθρου 513 ΑΚ. Νομικό ελάττωμα κατά την έννοια της τελευταίας αυτής διατάξεως θεωρείται όχι μόνο η έλλειψη κυριότητας του πωλητή στο πωληθέν πράγμα, αλλά και η ύπαρξη εμπραγμάτων δικαιωμάτων τρίτων σ’ αυτό ( βλ ΑΠ 1404 / 94 ο.π. ,ΕΑ 3239 / 94 Δνη 36, 707), αποτελεί  δε νομικό ελάττωμα μεταξύ άλλων, η υποθήκη εφόσον έχει εγγραφεί, η προσημείωση που αποτελεί ασφαλιστικό μέτρο μπορεί όμως να εξελιχθεί σε υποθήκη από την τελεσίδικη αναγνώριση της απαίτησης και μάλιστα με αναδρομική ενέργεια και η κατάσχεση με την προκαλούμενη από αυτήν απαγόρευση διαθέσεως του κατασχεθέντος αντικειμένου ( βλ ΕΑ 4434 / 86 Δνη 27, 1341). 


Nομικό ελάττωμα πωληθέντος, αποζημίωση - δικηγόρος Καβάλας
free photo by pixabay.com

  Εξάλλου ο πωλητής έχει υποχρέωση να ελευθερώσει το πωληθέν από τυχόν υπάρχον επί αυτού νομικό ελάττωμα με την κατά περίπτωση απαιτούμενη πρόσφορη πράξη. Αν παραβεί την υποχρέωση του αυτή ευθύνεται, σύμφωνα με το άρθρο 516 ΑΚ σε αποζημίωση του αγοραστή  ο οποίος έχει όσα δικαιώματα έχει ο δανειστής στις αμφοτεροβαρείς συμβάσεις και ιδίως σε περίπτωση υπερημερίας ή υπαίτιας αδυναμίας του οφειλέτη, δικαιούμενος ειδικότερα να ζητήσει αποζημίωση για κάθε ζημία ( θετική και αποθετική ) που υπέστη εξ αιτίας της αθετήσεως της παραπάνω υποχρεώσεως του πωλητή ( βλ ΑΠ 963 / 96 ο.π. ΕΑ 2932 / 91 Δνη 32, 1673, ΕΑ 2934 / 91 Δνη 32, 1674, ΕΑ 4434 /86 ο.π.). Δηλαδή στην περίπτωση που το πράγμα βαρύνεται με δικαιώματα τρίτων ( νομικά ελαττώματα ), τα οποία ο πωλητής είχε υποχρέωση να άρει, η οποία συνιστά πλημμελή εκπλήρωση της παροχής που περιλαμβάνεται στην έννοια της  διατάξεως του άρθρου 516 του ΑΚ, ο αγοραστής δικαιούται να κρατήσει την πλημμελώς εκπληρωθείσα παροχή και επιπλέον να ζητήσει αποζημίωση για κάθε ζημία ( θετική και αποθετική ) που υπέστη από αυτή την αιτία ( βλ ΕΑ 4434 / 86 ο.π. ). 

Περαιτέρω, κατά τις διατάξεις  του άρθρου 515 ΑΚ., ο πωλητής δεν ευθύνεται  για τα νομικά ελαττώματα που υπάρχουν κατά το χρόνο της πώλησης, αν ο αγοραστής τα γνώριζε, με εξαίρεση την υποθήκη ή την προσημείωση ή την κατάσχεση ή το ενέχυρο, για τα οποία ευθύνεται και αν ακόμη ο αγοραστής γνώριζε την ύπαρξη τους ( βλ ΕΘ 380 /94 Αρμεν 1994, 1365 ), η  ευθύνη δε του πωλητή για τα νομικά ελαττώματα που υπήρχαν ήδη κατά την κατάρτιση της πωλήσεως είναι αντικειμενική, δηλαδή είναι ανεξάρτητη από τα αν ο πωλητής γνώριζε ή αγνοούσε, έστω και ανυπαίτια το ελάττωμα ( βλ ΕΑ 2934 / 91 ο.π., ΕΑ 4434 / 86 ο.π.). Όταν ο αγοραστής ενάγει τον πωλητή για αποζημίωση, βαρύνεται ο ίδιος κατά το άρθρο 517 ΑΚ με την απόδειξη της υπάρξεως του νομικού ελαττώματος  ( βλ ΕΑ 2932 / 91 ο.π., ΕΑ 5925 / 86 Δνη 28, 1057, ΕΑ 7613 / 82 Δνη 24, 243). 

Τέλος κατά το άρθρο 385 ΑΚ, δεν απαιτείται να ταχθεί στον υπερήμερο οφειλέτη προθεσμία προς εκπλήρωση της παροχής, εάν ο δανειστής συνεπεία της υπερημερίας του δεν έχει πλέον συμφέρον στην εκτέλεση της συμβάσεως ή εάν εκ της όλης στάσεως αυτού προκύπτει ότι το μέτρο αυτό θα ήταν άσκοπο, όπως συμβαίνει όταν ο πωλητής κωφεύει στις επανειλημμένες οχλήσεις του αγοραστή, επιδεικνύοντας αδιαφορία για την εκπλήρωση της παροχής ( βλ  ΑΠ 617 / 90 Δνη 32, 344, ΕΑ 6955 / 94 Δνη 38, 930).- ( απόσπασμα ΑΠΟΦΑΣΗ  /2000 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)


Γιώργος Π. Γιαγκουδάκης, Δικηγόρος Καβάλας
Διαζύγια - Ποινικά - Αστικά
Για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με το δικηγορικό γραφείο μου
επισκεφθείτε το site μας

http://www.giagkoudakis.dom.gr 
  
                                               
*Υ.Γ.:     Στείλε το σχόλιο σου, κάνε LIKE και  γράψου στη mailing list. Ευχαριστώ.   
This post first appeared on Καβάλα Δικηγόρος - Διαζύγια, please read the originial post: here

Share the post

Nομικό ελάττωμα πωληθέντος, αποζημίωση

×

Subscribe to Καβάλα Δικηγόρος - Διαζύγια

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×