Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

Modificarea normelor metodologice privind registrul jurnal de incasări și plăți

Potrivit unui proiect de ordin publicat recent pe site-ul Ministerului Finanțelor, care ar urma să se aplice din 2016, Registrul Jurnal de încasări și plăți va fi eliminat din nomenclatorul documentelor financiar-contabile. De asemenea, și alte formulare urmează să nu mai fie folosite.

Ministerul Finanțelor a lansat un proiect de ordin prin care revizuiește normele metodologice privind întocmirea și utilizarea registrelor și formularelor comune privind activitatea financiară și contabilă.

In prezent, acestea sunt reglementate prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile.

Noul proiect de act normativ urmărește actualizarea și simplificarea normelor de întocmire și utilizare a acestor documente.

Printre cele mai importante modificări se afla eliminarea registrului jurnal de incăsări și plăti si a altor formulare financiar-contabile, ca de exemplu: procesul-verbal de plati, fisa de cont analitic pentru cheltuieli de productie sau fisa de cont analitic pentru cheltuieli.

  iufiflig

REGISTRUL JURNAL DE INCASĂRI ȘI PLĂȚI

Este documentul contabil care serveşte la înregistrarea încasărilor şi plăţilor aferente activităţii persoanelor care conduc evidenţa contabilă pe baza regulilor contabilităţii în partidă simplă. Registrul-jurnal de încasări şi plăţi se întocmeşte într-un exemplar, înregistrarea operaţiunilor pe baza documentelor justificative făcându-se distinct, pe fiecare operaţiune de încasare/plată.

În Registrul-jurnal de încasări şi plăţi se înregistrează atât operaţiunile în numerar, cât şi cele efectuate prin contul curent de la bancă, la valoarea prevăzută în documentele justificative, inclusiv taxa pe valoarea adăugată.

Încasările din Registrul-jurnal de încasări şi plăţi cuprind: Sumele încasate din desfăşurarea activităţii; aporturile în numerar şi Prin Conturi Bancare aduse la începerea activităţii ori în cursul desfăşurării acesteia; Sumele Primite sub formă de Credite Bancare Sau de alte împrumuturi; sumele primite ca despăgubiri; sumele primite sub formă de sponsorizări, mecenat sau donaţii; sumele primite reprezentând forme de sprijin cu destinaţie specială din fonduri nerambursabile (subvenţii); alte sume încasate (de exemplu: restituiri de impozite, taxe, penalităţi). Plăţile din Registrul-jurnal de încasări şi plăţi cuprind: plăţile efectuate în cadrul activităţii desfăşurate în scopul realizării de venituri; sumele reprezentând restituirea aporturilor în numerar şi prin conturi bancare; sumele reprezentând rambursarea de credite bancare sau de alte împrumuturi; alte plăţi efectuate (de exemplu: penalităţi, amenzi plătite ş.a.). Sumele înregistrate în Registrul-jurnal de încasări şi plăţi se totalizează lunar.

Pentru mai multe detalii, cât și pentru servicii de contabilitate vă invităm să ne vizitati site-ul: www.contaradulescu.ro

Share the post

Modificarea normelor metodologice privind registrul jurnal de incasări și plăți

×

Subscribe to Blog Contabilitate: Blog Contabilitate Ce Ofera Noutati Contabile Si Fiscale. Consultanta Contabila Gratuita Si La Indemana Oricui. Locul Unde Intrebarile Despre Contabilitate Isi Gasesc Raspunsul.

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×