Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

Modificări pentru PFA în noul Cod Fiscal 2016

Proiectul noului Cod fiscal ofera o supriză în ce privește domeniul profesiilor libere și aduce și aici unele modificări semnificative.

In primul rând, este dată o noua definiție a activităților independente. Așa cum arată prevederile incluse în proiectul Codului fiscal, în categoria veniturilor din activități independente vor fi incluse „veniturile din activități economice, profesii libere și drepturi de proprietate intelectual„.

Definiția actuală dată de Codul Fiscal menționează că veniturile din activități independente cuprind veniturile comerciale, din profesii libere și din drepturi de proprietate intelectuală. Activitățile economice incluse astfel în noua definiție se referă la acele activități cu surse de venit din producție, comerț și prestări de servicii.

O noua modificare referitoare la profesiile libere. Astfel, potrivit proiectului, este eliminata enumerarea profesiilor reglementate și se menționează căsunt venituri din profesii libere veniturile obținute din prestarea de servicii cu caracter profesional, potrivit actelor normative speciale”.

Începând cu 1 Ianuarie 2016 o PFA platește următoarele taxe și impozite:

1. Contribuția la asigurările sociale este de:

  • în cazul persoanelor care țin contabilitatea în sistem real contribuția este de 10,5% din baza minimă de calcul egală cu 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. Baza de calcul nu poate fi mai mare decât echivalentul a de 5 ori a salariului mediu brut.

  • în cazul persoanelor care sunt impozitate la norma de venit, contribuția este de 10,5%. Baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale reprezintă valoarea anuală a normei de venit raportată la numărul de luni în care se desfăşoară activitatea şi nu poate fi mai mică decât echivalentul reprezentând 35% din câştigul salarial mediu brut.Baza de calcul nu poate fi mai mare decât echivalentul a de 5 ori a salariului mediu brut.

2. Contribuția la asigurările sociale de sănătate este de 5,5% din:

  • Baza de calcul calculată ca diferenţa dintre totalul veniturilor încasate şi cheltuielile efectuate în scopul realizării acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuţii sociale de sanatate (se iau in calcul contribuțiile la pensie spre deosbire de vechiul cod fiscal), sau valoarea anuală a normei de venit, după caz, raportată la cele 12 luni ale anului.

3. Contribuții opționale la PFA

  • Contribuția pentru asigurarea de șomaj este de 0,5% din baza de calcul.

  • Contribuția pentru concedii și indemnizații este de 0,85% din baza de calcul.

Baza de calcul pentru aceste contribuții este venitul net calculat pe lună pentru PFA în sistem real sau valoarea normei de venit calculata lunar.Venitul lunar pentru care se face asigurarea nu poate fi mai mic decat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, dar nici mai mare decat echivalentul a de 5 ori castigul salarial mediu brut, stabilit potrivit legii, în vigoare în luna pentru care se platește contribuția.

4. Impozitul pe venitul net

  • 16% din venitul net, care se calculează ca diferență dintre veniturile încasate și cheltuielile deductibile pentru anul în curs, sau

  • 16% din norma de venit.

Persoanele fizice care obțin venituri din activități independente sunt obligate să plătească impozite si contributii în timpul anului, în urma depunerii declarațiilor privind veniturile și cheltuielile estimate, (declaratia 220).

Impozitul pe venitul net este calculat prin aplicarea cotei de 16% la venitul ce rezultă, în urma declarației, din scăderea din venitul brut estimat a cheltuielilor estimate.

Administrația fiscală este cea care stabilește plățile de impozit anticipate, pe fiecare sursă de venit. Plățile se efectuează în 4 rate egale, la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, respectiv: 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie, 25 decembrie.

Contribuţiile sociale și taxele datorate de persoanele fizice potrivit prevederilor Codului fiscal se achită la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale în raza cărora se află adresa unde îşi au domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiesc efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu.

Pentru servicii de contabilitate apelați la: www.contaradulescu.ro

Share the post

Modificări pentru PFA în noul Cod Fiscal 2016

×

Subscribe to Blog Contabilitate: Blog Contabilitate Ce Ofera Noutati Contabile Si Fiscale. Consultanta Contabila Gratuita Si La Indemana Oricui. Locul Unde Intrebarile Despre Contabilitate Isi Gasesc Raspunsul.

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×