Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

ਦਿਨ ‘ਚ ਸੌਣ ਨਾਲ ਖੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਯਾਦਾਂ, ਤੇ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਡਰ…

Daytime nap enhances : ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਿਮਾਗ਼ ਸੰਕਲਪ ਵਾਲੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। Lancaster university ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਅਤੇ 45 ਮਿੰਟ ਦੀ ਨੀਂਦ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੌਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਯਾਦਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਅਨੁਭਵ ਗੁਆਚਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। Daytime nap enhances

Daytime nap enhances

ਸੌਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ, ਯਾਦਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਲਈ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਿਕ੍ਰੀਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸੌਣਾ ਦਿਮਾਗ਼ ਲਈ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਗੁਆਚਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਣਜਾਣਾ ਡਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।Daytime nap enhances

Daytime nap enhances

ਰਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਣ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਅਸਰ ਦਿਮਾਗ਼ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਮਾਗ਼ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਇਹ ਹਾਲਤ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿਮਾਗ਼ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਭਾਸੀ ਯਾਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਉੱਤੇ ਸੱਜੇ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।Daytime nap enhances

ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਲੈਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸੌਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਲੋਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਦੀ ਆਦਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੰਭਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ। ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਮਨੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ 1 ਤੋਂ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।Daytime nap enhances

Daytime nap enhances

ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਣਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਣਾ ਨੀਂਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ, ਟਾਈਪ ਟੂ ਡਾਇਬਟੀਜ ਅਤੇ ਬਰੇਨ ਹੈਮਰੇਜ ਤੱਕ ਨੂੰ ਨਿਓਤਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।    Daytime nap enhances

ਹਰ ਸਮੇਂ ਤਾਜੀਆਂ ਖਬ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ  ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ Daily Post Punjabi Android App 

Subscribe for more videos :- youtube.com

ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਲਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ…

The post ਦਿਨ ‘ਚ ਸੌਣ ਨਾਲ ਖੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਯਾਦਾਂ, ਤੇ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਡਰ… appeared first on Current Punjabi News | Latest Punjabi News Online : DailyPost.This post first appeared on Punjab Archives - Latest Punjab News, Current Punjabi News, please read the originial post: here

Share the post

ਦਿਨ ‘ਚ ਸੌਣ ਨਾਲ ਖੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਯਾਦਾਂ, ਤੇ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਡਰ…

×

Subscribe to Punjab Archives - Latest Punjab News, Current Punjabi News

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×