Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

ਖੋਜ – ਅਜਿਹੇ ਸਰੀਰ ‘ਚ ਲੱਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲੰਬਾਈ…

Height increase surgery : ਚਿਹਰਾ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਅਟ੍ਰੈਕਟਿਵ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਲੰਬਾਈ ਛੋਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਅਧੂਰੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮਾਡਲਿੰਗ, ਏਅਰ ਹੋਸਟੈਸ, ਆਰਮੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ‘ਚ ਵੀ ਉੱਚੇ ਕੱਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਉੱਚੇ ਕੱਦ ਦੀ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।Height increase surgery

Height increase surgery

ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੰਬਾਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੰਬਾਈ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਦੋਵੇਂ ਅੰਗਾਂ ਲਈ ਬੁਰੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।Height increase surgery

Height increase surgery

ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕਰੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਘੱਟ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਹੋਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੈਲਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਬਾਈ ਵਧਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬਾਈ ਵੀ ਵਧਣ ਦੇ ਚਾਂਸੇਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। Height increase surgery

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੰਬਾਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।

Height increase surgery

ਇਹ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਅਜੀਬ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਫਲ ਸਰਜਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਅਨੋਖੀ ਸਰਜਰੀ,  ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇਗੀ।Height increase surgery

ਇਸ ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਿੱਚ ਡਰਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਛੇਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲੱਕੜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਪੈਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।Height increase surgery

ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਰਾੜ ਪਾਕੇ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਪੈਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੰਬਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਾਲੀ ਥਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਇਸ ਖ਼ਾਲੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਕੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੱਡੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਰ ਵੀ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਲੰਬਾਈ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾੜ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।      Height increase surgery

ਹਰ ਸਮੇਂ ਤਾਜੀਆਂ ਖਬ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ  ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ Daily Post Punjabi Android App 

Subscribe for more videos :- youtube.com

ਛੋਟੀ ਹਾਈਟ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ, ਇਹ ਯੋਗ ਨੇ ਮਦਦਗਾਰ

The post ਖੋਜ – ਅਜਿਹੇ ਸਰੀਰ ‘ਚ ਲੱਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲੰਬਾਈ… appeared first on Current Punjabi News | Latest Punjabi News Online : DailyPost.This post first appeared on Punjab Archives - Latest Punjab News, Current Punjabi News, please read the originial post: here

Share the post

ਖੋਜ – ਅਜਿਹੇ ਸਰੀਰ ‘ਚ ਲੱਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲੰਬਾਈ…

×

Subscribe to Punjab Archives - Latest Punjab News, Current Punjabi News

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×